Primăria Pitești dă 8.000 de euro pentru un teren de 74 mp

 

# Municipalitatea vrea să amenajeze o parcare pe terenul respectiv

Pe 24 august se desfășoară ședința ordinară a Consiliului Local Pitești. Municipalitatea dorește înființarea unei parcări publice în strada Trivale, în zona Bisericii Advetiste, care va funcționa în regim de parcare cu plată. De asemenea, administrația locală va cumpăra un teren de 74 mp, situat pe strada Tudor Vladimirescu, necesar pentru amenajarea unei parcări aferente blocurilor de locuințe P10-11 și P12. Deși proprietarii au cerut 10.000 de euro pentru această suprafață, comisia de negociere a Primăriei a reușit să bată palma cu aceștia pentru suma de 8.000 de euro. În continuare, vă prezentăm ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor și a tipurilor de servicii, în vederea acordării subvenției în domeniul asistenței sociale pe anul 2023.

 

2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Publitrans 2000 S.A.

3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înființarea, exploatarea și întreținerea unei parcări cu plată în municipil Pitești.

4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Modernizare strada Profesor Ion Angelescu, Municipiul Pitești, județul Argeș”.

5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare scări publice, strada Făgăraș, zona blocurilor: E1-E2, E2-E3, E3-E4. Școala Gimnazială ”Alexandru Davila”, municipiul Pitești, județul Argeș”.

6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Zid de sprijin strada Ovid Densușianu, municipiul Pitești, județul Argeș”.

7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Modernizare strada Amurgului”.

8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Modernizare strada Profesor Nicolae Brânzeu”.

9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul al doilea al anului 2022, pentru stagiunea a XVI-a, 2022-2023.

10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acetuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, concesionate Termo Calor Confort S.A., pentru scoaterea din funcțiune, valorificării și, după caz casării acestora.

11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.

12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant.

13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ”Lucrări de conformare ISU Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”.

14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ”Lucrări de conformare ISU Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de Colț”.

15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ”Lucrări de conformare ISU Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”.

16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ”Lucrări de conformare ISU Grădinița cu Program Prelungit ”Castelul Magic”.

17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ”Lucrări de conformare ISU Colegiul Național ”Alexandru Odobescu”.

18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare strada Tudor Arghezi – tronson cuprins între strada Tudor Teodorescu Braniște și strada Profesor Nicolae Brânzeu”.

19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești pentru anul 2022.

20. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea ”Strategiei de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Pitești pentru perioada 2022-2030”.

21. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a terenului în suprafață de 49 mp, situat în Municipiul Pitești, Calea Craiovei, T22, P 298.

22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea unui imobil-teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Tudor Vladimirescu, fn.,(fost nr. 65), necesar pentru amenajarea unei parcări aferente blocurilor de locuințe P10-11 și P12.

23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2022.

24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Creșei Pitești pe anul 2022.

25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022.

26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru realizarea investiției ”Construire imobil locuințe colective” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Libertății nr.18B.

27. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a imobilului-monument istoric situat în Pitești, b-dul Republicii nr.58.

28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 260/30.06.2022 privind avizarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de transport local de călători pe aria unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe raza UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești, precum și acordarea unor mandate speciale.

29. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2022.

30. Raport privind preluarea la domeniul privat al Municipiului Pitești a unor suprafețe de teren situate în municipiul Pitești, tarlaua 23, zona Tancodrom.

31. Raport privind preluarea la domeniul privat al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situată în municipiul Pitești, str. Spiru Haret nr.20C.

A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea