Un nou consilier județean

Pe 25 august, se desfășoară o nouă ședință ordinară a Consiliului Județean Argeș. În cadrul acestei întâlniri va depune jurământul un nou consilier județean PSD. Ramona Corina Nițoiu, fost consilier local la Mioveni, îi ia locul Mariei Cotenescu, după ce aceasta a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. În 2019, Maria Cotenescu, consilier judeţean şi fost consilier local la Câmpulung, a fost găsită în stare de incompatibilitate. ANI susține că: „în perioada exercitării mandatului de consilier judeţean (2016-2020), o societate comercială la care persoana evaluată deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator (n.r. – IATSA Dacia SA Câmpulung) a încheiat două contracte de furnizare servicii, în valoare totală de 105.070 lei, cu Spitalul de Psihiatrie «Sf. Maria» Vedea, aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş”.

De asemenea, în cadrul ședinței CJ Argeș urmează să se acorde un mandat special vicepreședintelui Marius Nicolaescu în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale Oarja în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Pitești. În continuare,  vă prezentăm ordinea de zi a ședinței:

1. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de îndată din data de 21.07.2022.

2. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 28.07.2022.

3. Depunerea jurământului de către doamna Nițoiu Ramona Corina - PSD.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a ADIA (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș) pentru anul 2022.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului vicepreședinte Marius Florinel Nicolaescu, reprezentantul Consiliului Județean Argeș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Pitești, în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale Oarja, județul Argeș în cadrul Asociației.

8. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Brăduleț pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

9. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Poienarii de Muscel pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

10. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Miroși pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

11. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Mușătești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes loca.

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente D.J. 703H, DJ 703G, D.J. 703F și a districtului de drumuri Cepari din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului Român.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Argeș în domeniul public al Comunei Bradu a imobilului teren în suprafață de 188 mp, situat în comuna Bradu, sat Geamăna. Str. Principală, nr.31.

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Spitalului de Pediatrie Pitești a imobilului construcție Rezervor stocare apă 150 mc, situat în Pitești, str. Dacia, nr.1 aflat în domeniul public al județului Argeș.

15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Cpt. Puică Nicolae” al Județului Argeșa două autospeciale de primă intervenție, comandă și transport.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico – Socială Călinești asupra activului fix „Împrejmuire Gard”.

17. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Boțești, pe o perioadă de 10 ani, asupra acostamentului drumului județean D.J. 702, de la km 23+850 la km 23+960, pentru realizarea unei parcări.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021-2027.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 101/26.03.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, modificată și completată prin Hotărârea consiliului județean nr. 287/23.11.2021.

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2022.

21. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș pe semestrul I 2022.

22. Raport privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrative-teritorială a județului Argeș (semestrul I 2022).

A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea