Peste 7 milioane de lei finanțare de la CJ Argeș pentru modernizarea DJ703B Pădureți-Costești

Pe 12 septembrie, se defășoară o ședință extraordinară a Consiliului Județean Argeș în care se vor vota două proiecte. Consilierii județeni vor aproba finanțarea de la bugetul local al județului Argeș a sumei de 7.268.534,24 lei pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Dj 703b Pădureți (Dj679) – Costești (Dn 65a), Km 48+975 – 59+287, L=10,312 Km la Lunca Corbului și Costești”.

De asemenea, în ceea ce privește cel de-al doilea proiect de hotărâre, se va decide asupra revocării dreptului de administrare atribuit Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A asupra sectorului din drumul județean D.J. 704 C, de la km 0+000 la km 8+861. Dreptul de administrare va fi constituit asupra sectorului respectiv în favoarea Consiliului Local al comunei Călinești, în vederea reabilitării acestuia și utilizării amprizei drumului pentru echipare tehnico - edilitară (rețele de apă, de canalizare, construire piste de biciclete, trotuare etc.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați faza proiect tehnic și a devizului general actualizat faza execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 100/12.04.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 119/10.06.2019.

A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea