„Școala de altădată”, o expoziție inedită de manuale vechi la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat evenimentul cultural „Școala de altădată”, o expoziție inedită de manuale din secolul al XIX-lea și  din perioada interbelică, ce se regăsesc în colecțiile de documente ale bibliotecii.  Expoziția poate fi vizitată de către public în holul principal al instituției, în perioada 12-26 septembrie 2022.   
Din cadrul secției Colecții Speciale amintim câteva exemplare valoroase de carte bibliofilă expuse în vitrinele expoziției: “Manual de anatomie descriptivă”, autor Nicolae Kretzulescu (Bucureşti, Tipografia lui Eliade, 1843); “Manual de pravila bisericească sau culegere din canoanele sfinţilor Apostoli şi dintr-ale sfinţilor Soboare precum şi din cele coprinse în pravila bisericească veche”, autor D.D. Nifon (Bucureşti, Tipografia bisericească din Sfînta Mitropolie, 1854, cu autograf);

“Manual administrativ al Principatului Moldovei, cuprinzătoriu legilor şi dispoziţiilor introduse în ţară de la anul 1832 pînă la 1855, înorînduite de o comisie din înaltul ordin al înălţ. sale principelui domnitoriu al Moldovei Grigorie A. Ghica”,  în 2 volume (Iaşi, Tipografia Buciumului Roman, 1856); “Manual de poetică română”, autor Gheorghe Ionescu-Gion (Bucureşti, Tipografia Carol Göbl, 1888),  “Istoria universală: Manual pentru învăţământul secundar”, autor Ioan Slavici (Bucureşti, Editura librăriei Socec, 1891); “Carte de fizică şi chimie pentru clasa a II-a secundară şi clasa II-a şcoli normale”, autor D.Buttescu ( Bucureşti, Editura Naţională, 1929).
Dintre abecedarele cele mai vechi, ediții rare din colecția de patrimoniu a bibliotecii, prezente în expoziție, amintim:„Abecedar sau manual de sylabism pentru scholele primare” (București, Tipografia Heliade și Asociații, 1861);  „Povăţuitor spre întrebuinţare tabelelor de părete pentru scris-citit publicate de Ministerul Instrucţiunei Publice precum şi pentru tratarea Abecedarului român lucrat pe baza acelor tabele”, de V. Gr. Borgovanu (Bucureşti, Tipografia Thoma Basilescu, 1892); “ Abecedar - Partea II: Pentru clasa I primară urbană şi divizia I rurală”, de St. Negulescu (Bucureşti, Editura librăriei Socec, 1924); “Abecedar muzical: Pentru cursul primar”, de Constantin Brăiloiu (Bucureşti, Adevărul, 1935); “Abecedar”, de Maria St. Caracudovici, Florea Dumitrescu,  Ioan Rovenţa (Bucureşti, Cultura Românească, 1938-1939).
Prima Lege a Instrucțiunii Publice, a fost aprobată în anul 1864, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care reglementa într-o manieră modernă, organizarea și funcționarea sistemului educațional. Conform acestei legi, învățământul se împărțea în trei mari  cicluri: primar, secundar și superior. Ciclul primar includea „școalele primare din comunele rurale și urbane”. Ciclul secundar includea „liceele, gimnaziile, seminariile, școalele reale, profesionale și școalele secundare de fete”. Ciclul superior includea „facultatea de litere, de științe matematice și fizice, de drept, de medicină”. Prima lege modernă a învățământului românesc aborda și chestiunea manualelor prin prisma necesității înlocuirii fondului de carte școlară existent, cu lucrări elaborate după anumite norme lingvistice și de conținut.
O expoziție interesantă, alcătuită dintr-o colecție rară de manuale și materiale didactice vechi,  poate fi admirată de generațiile actuale,  relevând specificul copilăriei și al epocii de altădată.
Drd. Cristina Baciu,
Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea