Primăria Cotmeana scoate o școală la licitație!

Comuna Cotmeana scoate la concesionare prin licitație publică imobilele: fosta Școală Ursoaia în suprafaţă de 680 m.p. şi terenul aferent în suprafață de 2680 m.p. situate în intravilanul satului Ursoaia, comuna Cotmeana, aparținând domeniului public al comunei. Concesionarea se face conform pre-vederilor O.U.G. nr. 57/2019 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 64/29.09.2022;

Termenul de concesiune este de 49 (patruzecişinouă) de ani, începând de la data semnării lui. Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 928 euro/an.

 

Documentația de atribuire se regăște în caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere la sediul Comunei Cotmeana – birou secretar general. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 50 lei /exemplar, sumă ce se achită la casieria concedentului.

 

Data limită privind solicitarea clarificărilor: 02.11.2022, ora 14.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 10.11.2022, ora 10.00.

Data și locul la care se va desfășură sedința publică de de¬schidere a ofertelor: 10.11.2022, ora 12.00, Comuna Cot¬meana, sat Cotmeana, str. Principală, nr. 309, judetul Arges, etaj 1, sala ședință.

Detalii pot fi obtinute la telefon 0248242044, fax 0248242066, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau direct la sediul Primariei Comunei Cotmeana.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea