Omagiu academicianului Eugen Simion

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș aduce un sincer omagiu marelui nostru critic și istoric literar, prof.univ.dr. Eugen Simion, președintele Academiei Române (1998-2006), care s-a stins din viață în data de 18 octombrie 2022.  
Eugen Simion s-a născut la 25 mai 1933, în comuna Chiojdeanca din județul Ploiești. A fost coleg cu Nichita Stănescu la Liceul „Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești (azi Colegiul Național „I.L.Caragiale” Ploiești). În perioada 1952-1957 a urmat Facultatea de Litere a Universității din București, printre profesorii săi fiind: Tudor Vianu, Alexandru Graur, Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti.

Teza sa de doctorat  „E. Lovinescu. Scepticul mântuit. Monografie” (București, Cartea Românească, 1971), este o lucrare fundamentală, considerat cel mai bun studiu despre acest autor.
Criticul cel mai pătrunzător analitic al literaturii române actuale, Eugen Simion și-a început cariera cu un studiu despre „Proza lui Eminescu” (1964), rezultat al cercetării manuscriselor de proză literară eminesciană întreprinse în colectivul „Eminescu” al Academiei Române, condus de Perpessicius (1957-1964).  Studiul ține seamă de explorările anterioare, fiind echilibrat și solid, chiar dacă nu în întregime nou, dat fiind înaintașii (G.Călinescu). În perioada 1970-1973 a fost lector de limba și literatura română la Universitatea Paris IV, Sorbona, iar în anul 1974 a primit o bursă de studii în Republica Federală Germania.

 

Eugen Simion este inițiatorul și coordonatorul general al proiectului academic “Dicționarul general al literaturii române”

Devenit profesor universitar (1990),  Eugen Simion a rămas atent la fenomenul literar românesc contemporan, asupra căruia făcuse primele sondaje în lucrarea „Orientări în literatura contemporană” (1965). A colaborat la majoritatea revistelor, având rubrici permanente la „Gazeta literară”, „România literară”, „Contemporanul”, „Flacăra”, „Literatorul” (din 1991). Din anul 1983 a condus revista  “Caiete critice”, al cărei director ajunge în 1990.
A îngrijit ediții din opera lui M. Eminescu, E. Lovinescu, M. Eliade și a prefațat numeroase ediții din scrierile lui T. Arghezi, L. Blaga, G. Călinescu, M. Preda. Admirabil portretist, Eugen Simion nu ezită să alunece în proză curată, în eseu, jurnal și note de călătorie. Actul critic și analitic este continuu confruntat cu perspectiva istorico-literară și cu demersul teoretic modern, ale cărui tendințe și soluții autorul le stăpânește cu finețe și discernământ.

Eugen Simion este inițiatorul și coordonatorul general al proiectului academic “Dicționarul general al literaturii române”, cea mai cuprinzătoare și reprezentativă lucrare lexicografică de istorie și critică literară, realizată de un colectiv de 250 de cercetători, în 8 volume, care în decursul a 30 de ani a cunoscut 2 ediții integrale.   
Alte câteva exemple dintre lucrările semnate de Eugen Simion sunt: „Scriitori români de azi” I (1974), II (1977), III (1983), IV (1989); „Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian” (1977); „Dimineața poeților” (1980); „Întoarcerea autorului” (1981); „Sfidarea retoricii” (1986).
Două dintre lucrările dedicate criticului literar Eugen Simion, pe care le  regăsim în colecțiile Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș sunt: „Eugen Simion sau mitul existențal al scriiturii”, de Florian Copcea (cartea are autograful autorului), cu o introducere de Paul Aretzu (București, Tracus Arte, 2021) și „Eugen Simion: 80”  (București, Tracus Arte, 2013), volum îngrijit de Lucian Chișu, Gheorghe Chivu, Andrei Gligor.

Viața și opera academicianului român este reflectată în marile enciclopedii și dicționare, pe care le regăsim în colecțiile bibliotecii:  „Enciclopedia Universală Britanică” (București, Litera, 2010);  Aurel Sasu. „Dicţionarul biografic al literaturii române” (Piteşti, Paralela 45, 2006); Alex Ştefănescu. „Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000” (Bucureşti, Maşina de scris, 2005); “Dicționarul general al literaturii române”, 7 volume (București, Univers Enciclopedic, 2004-2009).     
Secția Colecții speciale din cadrul bibliotecii, deține două cărți (în Fondul Livia și Petre Popa),  care conțin autograful și dedicația lui Eugen Simion către familia prof.univ.dr.Petre Popa din Pitești, cu care acesta a avut o legătură de prietenie.  Astfel, în „Dimineața poeților”, de  Eugen Simion (București, Cartea Românească, 1980), autorul semnează o dedicație emoționantă: „Doamnei Livia și domnului Popa, gazde îndatoritoare într-un Pitești care,  fără ei, mi-ar fi străin. Cu emoție, Eugen Simion, 6 mai 1982 “. Iar în volumul 3 al cărții „Scriitori români de azi” (București, Cartea Românească, 1984), autorul Eugen Simion scrie următoarea dedicație: ”Pentru Livia Popa, minunata mea colegă, omagiu amical, Eugen Simion, 28 martie 1984 “

Livia Popa, profesoară de limba și literatura română, a înființat și condus Cenaclul literar „Nicolae Labiș” (fiind colegă de promoție la facultate cu poetul), unde au devenit oaspeți scriitori, redactori, ziariști, printre care colaborator și prieten a fost și academicianul Eugen Simion. În volumul I al cărții „Aduceri aminte” (Pitești, Trefla, 2006), autoarea Livia Popa mărturisește că participarea frecventă la reuniunile Societății de Științe Filologice ori la Comisia pentru Olimpiada Națională de profil, consfătuirile interjudețene inițiate de Ministerul Educației și Învățământului, brigăzile interjudețene de control, au adus-o în preajma unor nume de rezonanță în lumea filologilor, printre care și Eugen Simion.

Academicianul Eugen Simion a fost distins de 5 ori cu Premiul Uniunii Scriitorilor

În lucrarea „Medalioane Universitare”, coordonator prof. Petre Popa (Pitești, Editura Universității Pitești, 2002),  Eugen Simion, președintele Academiei Române la acea vreme,  semnează următoarea apreciere despre Universitatea din Pitești, la sărbătorirea a 40 de ani de existență : ”Am rămas plăcut surprins de modul cum arată și de ceea ce face Universitatea din Pitești. Îi doresc viață lungă și succese spectaculoase. Viitorul inteligenței românești depinde și de realitățile din orașul lalelelor...Mă simt, de aici înainte, un membru al acestei curajoase Universități care încearcă să dea o șansă, prin cultură și știință, tinerei generații “.

Academicianul Eugen Simion a fost distins de 5 ori cu Premiul Uniunii Scriitorilor și i s-a decernat Premiul Academiei Române (1976). A fost președintele Fundației Naționale pentru Știință și Artă, coordonator al seriei „Opere fundamentale”, din care în intervalul 1999-2003 au apărut 47 de volume. Este Doctor Honoris Causa al  Universităților din Arad, Bacău, Galați, Iași, Târgoviște. La data de 20 septembrie 2001, ca un însemn al prețuirii, prof.univ.dr. Eugen Simion i s-a instituit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești.

Personalitate complexă a  culturii și literaturii române, Eugen Simion a făcut parte din anul 1992  din Academia Europeană, a fost  membru al Academiei Regale de Științe din Danemarca, membru corespondent al Academiei de Științe Morale și Politice din Franța. A fost președinte al Comitetului Național Român UNESCO pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale. Între alte distincții, i s-a acordat „Ordinul Steaua României”, iar în 2002 Legiunea de onoare a Franței. Aproape două decenii a fost director general al Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu“ din București.

Drd. Cristina Baciu, Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea