Primăria Stolnici câștigă un proces cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

# Miza: 150.000 lei

În anul 2017, Primăria Stolnici a încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) un contract în urma căruia a obținut o finanţare nerambursabila pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 139”. Au fost derulate procedurile specifice încheierii unui contract de achiziţie publică, iar în anul 2018 contractul a fost atribuit unei firme. Fiecare procedură, document sau acțiune întreprinsă a fost verificată și avizată de AFIR, tranșele de plată fiind acordate conform prevederilor impuse prin contractul de finanţare și a eligibilităţii cheltuielilor efectuate. Contractul a fost dus la bun sfârșit, fiind încheiate procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în cursul anului 2019.

 

 

Și totuși, în urma auditului Comisiei Direcției Generale pentru agricultură și dezvoltare rurală (DG AGRI) au fost constatate unele abateri la desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică sub controlul AFIR, sesizare ce a determinat instituția să „identifice” problemele și să aplice măsuri sau sancţiuni. Și s-au apucat de treabă!  Nu s-a ținut deloc cont că lucrarea era deja executată de aproape doi ani. Chiar și recepționată! De fapt, nici nu au fost găsite nereguli la modul de implementare a proiectului.

În urma controlului efectuat de AFIR s-a constatat totuși că evaluarea ofertelor s-ar fi realizat cu „încălcarea principiilor transparenţei şi al tratamentului egal”.
Ofertele a doi operatori economici, eliminaţi în faza de evaluare a ofertelor tehnice, au fost respinse pentru că nu au putut să le pregătească la timp, fiindcă nu au cunoscut cât de detaliat ar fi trebuit să prezinte ofertele sau care ar fi trebuit să fie conţinutul minim al acestora. Astfel, echipa de control a propus Primăriei Stolnici aplicarea unei corecţii financiare de 5% din valoarea contractului de execuţie. Mai exact suma de 150.191 lei.

UAT Stolnici a cerut anularea corecţiei financiare, însă contestația a fost respinsă de AFIR. S-a ajuns, astfel, la proces, comuna Stolnici chemând în judecată atât Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, cât și Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 3 Sud Muntenia.
În final, Tribunalul Argeș a dat câștig de cauză Primăriei Stolnici. Decizia nu este, însă, definitivă!

„Admite acţiunea formulată de reclamanta Uat Comuna Stolnici în contradictoriu cu pârâţii Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 3 Sud Muntenia. Dispune anularea Deciziei nr. 6440/19.05.2021 de soluţionare a contestaţiei, a Proiectului Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 3563/19.03.2021 şi a Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 3563/19.03.2021, emise de AFIR şi anulează corecţia financiară aplicată reclamantei, cu consecinţa înlăturării obligaţiei de plată a creanţei în sumă de 150.191,00 lei. Ia act că reclamanta solicită cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii”, se arată în hotărârea instanței.
Alex Vlaicu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea