Zeus a câștigat o bătălie cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

Zeus S.A., firmă care a suferit greu în trecut din cauza problemelor ridicate de DNA (contracte renovare școli afectate de inundații, contractul podului de la Căteasca), pare să își revină. Ba chiar migrează (ca o firmă mare) spre licitațiile din afara județului. Este și cazul de mai jos, ZEUS fiind descalificată pe nedrept de la o lucrare de infrastructură de irigații. Firma argeșeană a mers însă, cu dreptatea sa, la CNSC. Care CNSC a fost de acord…

 

Printr-o contestație înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 55163/09.11.2022, formulată de către SC ZEUS SA  Pitești, împotriva comunicării rezultatului procedurii cu privire la lotul nr. 1 – Lucrări de întreținere și reparații în amenajarea de IF Calafat Ciuperceni aflată în administrarea FTIF Dolj), document emis de către AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE,  procedură de licitație deschisă, derulată online, pe loturi, în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect «50/2022 - „Lucrări de întreținere și reparații în amenajările de îmbunătățiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare”»,– Lucrări de irigație (Rev.2), anunț de participare CN1044858/12.07.2022, s-au solicitat Consiliului următoarele: „Anularea adresei nr. 22.044/ 02.11.2022 prin care oferta noastră a fost respinsă și obligarea autorității contractate de a declara oferta noastră acceptată”.

 

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația înregistrată  de către SC ZEUS SA, cu sediul în municipiul Pitești, în contradictoriu cu  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE și anulează raportul procedurii nr. 22038/02.11.2022, în partea care privește oferta financiară a contestatoarei, precum și toate actele subsecvente, inclusiv comunicarea rezultatului procedurii nr. 22.044/02.11.2022.

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de atribuire în cauză, cu reevaluarea ofertei financiare a contestatoarei, în sensul luării în considerare a răspunsului  elaborat de către contestatoare, conform motivării aferente, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea prezentei.

Obligatorie.

Împotriva deciziei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

Așadar, ZEUS a câștigat o bătălie. Dacă va câștiga și războiul, rămâne de văzut.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea