Cardul de energie pentru plata facturii. Cine beneficiază, cum se obține, cum se folosește!

Ajutorul acordat din partea Guvernului este sub forma unui card, emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie. Cei care beneficiază de acest ajutor, îl pot folosi pentru plata serviciilor de electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, paleţi și alte materiale de încălzire.

Cine beneficiază?

- Pensionarii cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și venituri mai mici sau egale cu 2000 lei;

- Pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă, cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2000 lei;

- Persoanele cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2000 lei;

- Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, familiile și persoanele singure care au dreptul la ajutor social (venit minim garantat).

Cei care se încadrează în mai multe din categoriile enumerate beneficiază de un singur sprijin.

Ce trebuie să faceți pentru a obține cardul de energie?

- Nu trebuie să depuneți acte!

Listele vor fi realizate pe baza informațiilor transmise de Casa Națională de Pensii și de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

 

Cum primiți cardul de energie?

- Acasă, prin poștă, cu confirmare de primire.

Câți bani sunt pe cardul de energie?

- 1400 lei! Nu toți odată, ci în două tranșe: 700 lei pentru perioada 1 Ianuarie 2023- 30 Iunie 2023, alți 700 lei pentru 1 Iulie 2023- 31 Decembrie 2023.

Cum se folosește cardul de energie?

- Fiecare beneficiar va avea la Poștă Română un cont de sume în mandat poștal.

Aici vor fi virați cei 1400 de lei. La oficiul poștal sau la poștaș, cu buletinul, cardul de energie și documentul care justifică datoria față de furnizorul de energie (factura, înștiințarea de plată, certificatul de validare a datoriei în cazul încălzirii în sistem centralizat de termoficare). Completați formularul de plată prin mandat poștal! Rămâne apoi doar să primiți dovada plății.

Ce se poate plăti cu cardul de energie?

- Cardul poate fi folosit pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți, alte materiale de încălzire.

Cardul nu se vinde și nu se donează! Nu pot fi retrași banii de pe el! Nu poate fi folosit pentru plata altor produse decât cele pentru care este destinat”, informează Instituția Prefectului Argeș.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea