S-a cerut demolarea totală a construcției din Tancodrom

# Rechizitoriul din dosarul blocului construit ilegal în Pitești # Trei apartamente în acte, dar zece în realitate

La începutul anului 2023 a fost trimis în judecată dosarul blocului construit ilegal în zona Tancodrom din Pitești. Trei persoane și o societate comercială sunt acuzate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești că au întocmit, în mod nelegal, mai multe documente prin care au atestat că blocul ar fi fost realizat conform autorizației emise de Primăria Pitești, că au falsificat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și că au ajutat la înscrierea construcției în cartea funciară, fără a fi îndeplinite condițiile legale. Deși obiectivul de investiții, aprobat spre construire, trebuia să cuprindă „Locuință P+2E (3 unități locative și 4 locuri de parcare)”, în cele din urmă acolo s-a realizat o construcție cu regim de înălțime de D+P+2E+M, cu 10 spații locative și 11 locuri de parcare. Pe fir a intervenit Primăria Pitești, iar investiția a ajuns în atenția anchetatorilor. Între timp, s-a dispus și dărâmarea ultimului nivel!

Dosarul a fost format în urma unei plângeri penale a Primăriei Pitești

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Pitești. Marius Adrian Drăguț,  inspector în cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire al Primăriei Pitești, a fost trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea în concurs real a infracțiunilor de: abuz în serviciu, fals intelectual, complicitate la uz de fals și complicitate la participație improprie la fals intelectual. În același dosar, Sorin Gheorghe Bărăscu, diriginte de șantier, este judecat, tot sub control judiciar, pentru săvârșirea în concurs real a infracțiunilor de: abuz în serviciu, complicitate la fals intellectual, fals intelectual și uz de fals. De asemenea, omul de afaceri Florian Țăpoi este cercetat, în stare de libertate, pentru săvârșirea în concurs real a infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, participație improprie la fals intelectual și instigare la fals intelectual. Nu în ultimul rând, societatea Florian Construct Invest Concept SRL, în care Florian Țăpoi este asociat unic și administrator, este cercetată pentru săvârșirea în concurs real a infracțiunilor de uz de fals, participație improprie la fals intelectual și instigare la fals intelectual.

Atitudine în Argeș a consultat rechizitoriul procurorilor și vă pune la dispoziție informații în exclusivitate.

Cercetările în cauză au pornit în urma unei plângeri penale formulate de Primăria Pitești, în noiembrie 2021, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești. Pe timpul cercetărilor penale au rezultat indicii concludente cu privire la modul în care a fost realizată, recepționată și înscrisă în evidențele instituțiilor statului construcția din Tancodrom. Primăria Pitești s-a constituit parte vătămată în dosar.

Trei apartamente în acte, dar zece în realitate

Întreaga poveste începe în cursul lunii ianuarie 2021, atunci când societatea investitoare a depus la Primăria Pitești o cerere pentru eliberarea unui certificat de urbanism în legătură cu un teren situat în municipiu. Ca urmare a cererii, Primăria a eliberat firmei Florian Construct Invest Concept SRL un certificat de urbanism necesar obținerii unei autorizații de construire pentru „Locuință P+2E și împrejmuire teren”. După obținerea certificatului de urbanism, societatea administrată de Florian Țăpoi a depus la Primăria Pitești o cerere însoțită de documente pentru eliberarea unei autorizații de construire. Autorizația se solicită, însă, în vederea executării lucrărilor de: “Construire Locuință Unifamilială D+P+2E  și împrejmuire teren”. Aceasta nu a fost avizată favorabil pentru că lucrările nu coincideau cu cele emise în certificatul de urbanism.

În cele din urmă, în iunie 2021, ca urmare a refacerii documentației tehnice, Primăria Municipiului Pitești a eliberat societății Autorizația de construire nr. 3....../07.06.2021. Prin acest act, se autoriza realizarea unor lucrări de construire pentru:  „Locuință P+2E  (3 unități locative, 4 locuri de parcare), împrejmuire teren și organizare de șantier”.

Nu a contat însă acest lucru! „Societatea investitoare Florian Construct Invest Concept SRL a realizat în fapt… un imobil, respectiv un bloc locuințe colective, având regim de înălțime compus din P+2E+M (10 spații locative, 11 locuri de parcare), în condițiile în care Primăria municipiului Pitești eliberase pentru acest imobil o autorizație de construire pentru un regim de înălțime P+2E (3 spații locative, patru locuri de parcare)”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Recepția la terminarea lucrărilor a fost admisă în unanimitate

Pentru a crea aparența de legalitate, inculpații au întocmit diverse documente referitoare la recepția acestei construcții și la înregistrarea acesteia în evidențele organelor de stat, inclusiv înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra acestei construții.

Deși obiectivul de investiții, aprobat spre construire, trebuia să fie o casă cu două etaje, el era, de fapt, un bloc cu demisol, două etaje şi mansardă. Cu toate acestea, a fost făcută recepţia lucrării ca şi cum totul ar fi fost conform autorizaţiei.

„Comisia de recepție a admis cu încălcarea legii recepția la terminarea lucrărilor vizate, deși acestea fuseseră realizate pe alt regim de înălțime decât cel autorizat, prin depășirea numărului de unități individuale și prin nerespectarea proiectului tehnic care a stat la baza obținerii autorizației, sub mai multe aspecte, printre care: fundația nu a fost realizată conform proiectului (în fapt fiind realizate spații locative pentru a fi vândute), compartimentare diferită decât cea prevăzută în proiect, terase închise și transformate în camere etc.”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Comisia care a recepționat construcția din zona Tancodrom a fost alcătuită din: Florian Țăpoi – președinte, Drăguț Marius Adrian – membru delegat din partea Primăriei Municipiului Pitești, Bărăscu Sorin – secretar, împreună cu un membru, specialist în domeniu, cu arhitectul și executantul.

„Membrii comisiei de recepție au admis în unanimitate recepția la terminarea lucrărilor - neintervenind opinii separate și fără constatarea vreunei deficiențe, iar prin actul întocmit, respectiv procesul verbal, membrii comisiei au atestat  în mod nereal că a fost respectată autorizația de construire și proiectul tehnic care a stat la baza emiterii acesteia”, se mai arată în actul de sesizare al instanței.

În conținutul procesului verbal se menționează faptul că lucrarea de construcție realizată: „RESPECTĂ PREVEDERILE PROIECTULUI ȘI ALE AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE”. De asemenea, Comisia de recepție a recomandat: „ÎNSCRIEREA CONSTRUCȚIEI LA ROL FISCAL ȘI URMĂRIREA CONSTRUCȚIEI ÎN TIMP”.

S-a stabilit că procesul verbal de recepție, emis în noiembrie 2021, a fost semnat de către reprezentantul societății investitoare, de reprezentantul autorității administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire, de reprezentantul societății care a executat construcția și de secretarul comisiei de recepție, acesta fiind desemnat de către societatea investitoare ca diriginte de șantier.

Conform legislației specifice era necesară și notificarea Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a desemna un participant la activitatea de recepție ori, după caz pentru a emite o negație. Din verificări a rezultat că nu au fost  îndeplinite aceste activități de notificare a Inspectoratului de Stat în Construcții. În cele din urmă, activitatea de notificare a fost făcută doar formal, la câteva zile distanță de la recepție. Într-un final, I.J.C. Argeș a emis o adresă în care a răspuns că își rezervă dreptul de a nu participa la efectuarea recepției la terminarea execuției lucrărilor de construcții.

Imobilul a fost înscris și în cartea funciară

Ulterior, Florian Construct Invest Concept SRL, prin reprezentat legal Țăpoi Florian, a depus la Primăria Pitești o cerere în vederea emiterii certificatului de atestare a edificării construcției, documentul fiind emis ulterior. Acest înscris falsificat a fost depus la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș (O.C.P.I. Argeș) în numele și în interesul societății, pentru înscrierea cu încălcarea prevederilor legale a acestei construcții în evidențele cadastrale. Astfel, în evidențele de carte funciară s-a intabulat dreptul de proprietate al societății de către angajații OCPI, care au realizat acest lucru fără vinovăție.

Devoltatorul imobiliar luase bani avans pentru cinci apartamente


Inculpații au reușit crearea aparenței realizării, în condițiile legii, a unei construcții cu regim de înălțime de D+P+2E+M, cu 10 spații locative, deși municipalitatea autorizase doar realizarea unei construcții cu regim de înălțime de P+2E, cu 3 spații locative. De altfel, firma administrată de Florian Țăpoi reușise să încheie promisiuni bilaterale de vânzare pentru cinci unități locative situate în clădirea respectivă. Pe fir au intervenit anchetatorii, care au blocat afacerea.

Activitatea de vânzare a celor zece apartamente nu s-a mai finalizat întrucât în data de 22.11.2021 organele de urmărire penală au efectuat mai multe percheziții domiciliare, inclusiv la sediul societății investitoare și la domiciliul reprezentatului legal al acesteia. Ulterior, promitenții cumpărători au solicitat restituirea sumelor plătite cu titlu de avans și anularea promisiunilor bilaterale de vânzare, avansurile plătite fiind restituite de către investitor.

Se solicită desființarea totală a blocului

Procurorii au propus instanței desființarea totală a construcției. Se are în vedere faptul că: „imobilul a fost realizat fără a avea la bază un proiect tehnic întocmit și verificat de personal de specialitate, iar încălcările proiectului inițial sunt majore, în condițiile în care construcția are în prezent o elevație intevenită printr-o transformare artificială a demisolului, prin umplerea golurilor de la ferestre și uși cu zidărie de tip cărămidă, fără a avea o structură de rezistență, din beton armat, capabilă să susțină întreaga construcție”, susțin procurorii.

„În condițiile în care din cercetări a rezultat că în fapt s-a executat o lucrare de construire fără respectarea autorizației de contruire și a proiectului tehnic, fiind executată o lucrare pe un regim de înălțime mult mai mare, respectiv D+P+2E+M, practic fiindu-i adăugată construcței două paliere suplimentare, respectiv demisol și mansard㸠iar după percheziția din data de 22.11.2021 societatea investitoare a transformat demisolul într-un subsol, prin închiderea golurilor cu cărămidă, fără a se respecta proiectul tehnic inițial care prevedea ca zidurile să fie din beton armat, se apreciază că se impune ca instanța de judecată să dispună repunerea în situația anterioară prin desființarea totală a construcției realizate”, se mai arată în rechizitoriul procurorilor.

Șeful de la Urbanism și fostul arhitect cercetați și ei în dosar

Procurorii susțin că angajatul de la Primăria Pitești și dirigintele de șantier și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiilor de serviciu. De altfel, față de Marius Adrian Drăguț și de Sorin Gheorghe Bărăscu instanța a menținut măsura controlului judiciar

Având în vedere obligația stabilită pe timpul controlului judicar de a nu desfășura anumite activități, Primăria Pitești a dispus mutarea temporară a lui Marius Adrian Drăguț la Direcția Tehnică-Serviciul Tehnic.

De asemenea, pe 11 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitaţii Economice Argeș au finalizat cercetările privind alte două persoane acuzate în dosarul blocului construit ilegal în Pitești. Ultimii doi cercetaţi sunt Cristian G. şeful Serviciului Urbanism din cadrul primăriei Pitești şi fostul arhitect şef al oraşului, Ruxandra C., care s-a pensionat în 2021. Aceştia sunt acuzaţi de abuz în serviciu şi de fals intelectual după ce s-a stabilit că ar fi semnat documentele fără să se deplaseze în teren să vadă stadiul lucrărilor şi să verifice dacă au fost respectate prevederile din autorizaţie. Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești cu propunere de trimitere în judecată.

 

Alex Vlaicu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea