Primarul Ștefăneștiului a pierdut procesul cu jurnalista Luiza Dobrescu!

# Instanța i-a dat de l-a julit: fără scuze, fără publicarea hotărârii. Și bun de plată pentru cheltuieli de judecată!

Final de etapă în conflictul dintre sensibilul primar al orașului Ștefănești, Nicolae Velcea, și nemiloasa jurnalistă, Luiza Dobrescu. Scorul este, deocamdată, 2-0 pentru colega noastră. Adică a câștigat, atât la  Judecătoria Pitești cât și la Tribunalul Argeș. Deocamdată, pentru că primarul mai are o cale de atac. Dacă însă îți spun două instanțe că tragi cu gloanțe oarbe…

Ce dorea primarul Velcea: 6 ziare să vuiască 7 zile despre câștigul său în instanță, să vuiască scuzele, dar și zeci de mii de euro, ca să i se spele rușinea!

Primarul Nicolae Velcea s-a considerat foarte rănit de postările, pe facebook, ale Luizei Dobrescu. Reclamantul a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta Luiza Dobrescu:

- ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 40.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii, reprezentând daune morale pentru repararea prejudiciului constând în vătămarea dreptului la reputaţie, a prejudiciului de imagine si a dreptului la viaţă, cauzat prin atingerile aduse onoarei si demnităţii prin afirmaţiile calomnioase, defăimătoare privind reputaţia şi probitatea profesională a sa;

- obligarea pârâtei să publice, timp de 7 zile consecutive, pe cheltuiala proprie, în trei cotidiene locale şi în alte trei cotidiene naţionale hotărârea judecătorească definitivă ce se va pronunţa în cauză;

- obligarea pârâtei sa retracteze afirmaţiile mincinoase din materialele publicate atât pe platforma Facebook, cât si oriunde a mai publicat astfel de afirmaţii calomnioase, defăimătoare privind vătămarea dreptului la reputaţie, a prejudiciului de imagine si a dreptului la viaţă, cauzat prin atingerile aduse onoarei si demnităţii prin afirmaţiile calomnioase, defăimătoare privind reputaţia şi probitatea profesională a sa, in termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti sub sancţiunea plăţii daunelor cominatorii de 100 lei/zi de întârziere

- obligarea pârâtei să prezinte scuze publice prin aceleaşi mijloace de comunicare pentru prejudiciile aduse imaginii si prestigiului acestuia;

- obligarea pârâtei în temeiul obligaţiei de a face, precum si a obligaţiei de a nu face, prevăzute de Codul civil,  să înlăture toate materialele publicate si afirmaţiile calomnioase, defăimătoare privind reputaţia şi probitatea profesională a acestuia

- să fie obligată ca pe viitor să se abţină de la publicarea, personal sau sub pseudonim, a oricărui articole sau materiale care să aducă atingere dreptului la reputaţie, a dreptului la viaţă, ori vreun prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantul (Nicolae Velcea) a arătat că, începând cu anul 2020, în urma alegerilor locale organizate la nivelul oraşului Ştefăneşti, a ocupat funcţia de primar al localităţii Ştefăneşti. Odată cu preluarea atribuţiilor în această nouă funcţie, a observat că atitudinea pârâtei la adresa sa, prin materialele publicate, sunt de natură  a-l jigni și calomnia. Nu a răspuns jignirilor, insultelor și calomniilor, afirmaţiilor mincinoase si defăimătoare privind reputaţia şi probitatea sa profesională.

Astfel, a promovat prezenta acţiune, mai ales că imediat ce au apărut în spaţiul online aceste campanii de denigrare a imaginii sale, a fost, în repetate rânduri, anunţat atât de cei apropiaţi, de familie și de cetăţenii comunităţii ca pârâta a început să publice o serie de mesaje și comentarii extrem de răutăcioase și de grave, care sunt de natură a-i aduce atingere imaginii şi reputaţiei. În toate comentariile sunt acuzaţii de furt, înşelăciune, de faptul că în mod intenţionat a furat banii urbei ori a solicitat șpagă agenţilor economici din Ştefăneşti. Toate aceste comentarii, distribuiri şi mesaje postate, au creat o îndoială în rândul celor apropiaţi, a familiei, cât și a comunităţii, tocmai ca urmare a afirmaţiilor mincinoase, a insultelor, minciunilor, calomniilor și jignirilor adresate.

Cum s-a apărat Luiza Dobrescu

Pârâta, Luiza Dobrescu, a arătat că reclamantul nu precizează cum acele fotografii anexate la acţiune îi provoacă prejudicii atâta vreme cât niciuna nu vizează persoana fizică a sa, dacă era deranjat de faptul că acele fotografii postate fac referire la primar. De fapt, aceasta a fost arma colegei noastre: faptul că postările sale se refereau la primar, și nu la persoana fizică Nicolae Velcea.

Ce a considerat prima instanță

Cu privire la aceste postări, instanţa apreciază că publicarea acestora pe contul pârâtei de Facebook se circumscriu dreptului la libera exprimare şi trebuie analizate ca atare, în raport cu dreptul la respectarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei, avându-se în vedere convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte, potrivit disp.art. 75 C.civ.. Potrivit art.8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

***

Instanţa a mai apreciat că deciziile Primarului oraşului Ştefăneşti şi, respectiv ale Consiliului Local Ştefăneşti, sunt de interes local, astfel că publicul local avea un drept legitim de a avea acces la informaţiile respective. Cu privire la cel de-al doilea criteriu, instanţa reţine că reclamantul, prin funcţia deţinută în cadrul acestui oraş, primarul face parte din categoria persoanelor publice, astfel că sunt permise critici mai dure ale acţiunilor unei astfel de persoane. În ceea ce priveşte obiectul afirmaţiilor, dar şi conţinutul şi forma acestora, instanţa constată că acestea nu vizează aspecte ale vieţii personale a reclamantului, ci au legătură cu funcţia pe care acesta o deţine.

Mai mult, se reţine că afirmaţiile pârâtei vizează în principal activitatea reclamantului, în calitatea sa de primar, precum şi acţiuni şi măsuri ale consilierilor locali, respectiv ale Consiliului Local, fără a se face afirmaţii directe cu privire la persoana pârâtului. În ceea ce priveşte repercusiunile afirmaţiilor, instanţa constată că reclamantul a făcut numai afirmaţii privind atingerile aduse onoarei şi reputaţiei sale, fără a produce vreo dovadă în acest sens.

Astfel… instanţa apreciază că afirmaţiile pârâtei făcute în cadrul respectivelor postări nu pot constitui fapte ilicite, cea de-a doua cerinţă a răspunderii civile delictuale, prejudiciul, nu este întrunită în cauză, atât timp cât reclamantul nu a făcut dovada vreunui prejudiciu, material sau moral, ce s-ar impune a fi reparat… Instanţa îl va obliga la plata către pârâtă a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

A doua instanță, Tribunalul Argeș, a respins, săptămâna trecută,  apelul formulat de Nicolae Velcea – primarul din Ștefănești – ca nefondat. Acesta mai are la dispoziție calea recursului.


Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea