Valerian Jinga, din nou, consilier județean

Pe 17 februarie 2023, componența Consiliului Județean Argeș a fost completată cu un nou membru. Valerian Jinga (PNL) a depus jurământul în ședința extraordinară a CJ Argeș. Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul privind modificarea și completarea componenței comisiilor de specialitate. Astfel, consilierul Valerian Jinga va fi membru al Comisiei pentru Administrarea Patrimoniului, Investiții, Mediu, Agricultură și Servicii Publice.

Valerian Jinga a fost consilier județean pentru trei mandate, între 2008 și 2020, și a preluat această funcție ca urmare a trecerii la cele veșnice a fostului consilier Marius Postelnicescu.

Următoare ședință a Consiliului Județean Argeș va avea loc pe 23 februarie, de la ora 12:00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on – line.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 31.01.2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Pitești. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei ” Valea Iașului. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

4. Proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Argeș, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de execuţie, a Devizului general pentru obiectivul “EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI” cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, a Studiului de Fezabilitate Mixt şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici, a Devizului general (faza PT) actualizat la februarie 2023, a bugetului proiectului, precum și a surselor de finanțare privind proiectul de referință - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, a Devizului general pentru proiectul cu titlul „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic revizuit, a Devizului general revizuit, a Graficului fizic de execuţie revizuit, a bugetului proiectului revizuit și a Surselor de finanțare revizuite pentru obiectivul “Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Argeş”.

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții “Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiţii: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș” - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

10. Proiect de hotărâre privind achiziția terenului în suprafață de 64 m.p., situat în vecinătatea Centrului de Transfuzie Sanguină Argeș. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 81017 în două loturi. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 157/24.06.2021 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Argeş. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

13. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Bogați pentru aprobarea regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Bogați - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

14. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Davidești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

15. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Cuca pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (unități de cult) și alocarea sumei pentru aceste finanțări. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (tineret, cultură, proiecte sportive) și alocarea sumei pentru aceste finanțări. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2023, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. pe anul 2023. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A. pe anul 2023. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A, pe anul 2023. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2023. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2022, pentru activitatea Județului Argeș. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2023. - Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

25. Raport privind utilizarea sumelor primite conform art.6, punctul 1, lit.e) din Legea nr.317/2021 pentru aprobarea bugetului de stat, de către Teatrul “Alexandru Davila” Pitești.

26. Raport privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ-teritorială a județului Argeș, pe semestrul II 2022.

27. Raport privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ-teritorială a județului Argeș, pe anul 2022.

A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea