Garda Forestieră Ploiești și Garda de Mediu Argeș au aplicat amenzi în cazul unei exploatări forestiere care ar fi afectat habitatul aspretelui

 

Cincisprezece voluntari ai ONG-ului Agent Green au protestat sâmbătă, 26 februarie, împotriva exploatării forestiere din Valea Vâlsanului care ar cauza mai multe probleme în râul unde trăiesc ultimele exemplare din lume de asprete. Reprezentanții ONG-ului susțin că exploatăriile forestiere din acea zonă conduc la o poluare masivă a râului Vâlsan.

Au fost făcute mai multe sesizări către autoritățile competente. Atât Garda de Mediu Argeș cât și Garda Forestieră Ploiești au aplicat amenzi față de agentul economic care a desfăşurat activităţi forestiere în acea zonă. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.000 de lei, astfel:

- o sancțiune în valoare de 8.000 de lei, conform OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, ca urmare a faptului că arborii exploatați erau trași de utilajele forestiere prin albia unui pârâu afluent al râului Vîlsan;

- două sancțiuni, în valoare de 5.000 de lei fiecare, conform Legii 171/2010 privind contravențiile silvice, ca urmare a faptului că materialul lemnos a fost tras pe alte trasee față de cele aprobate, iar spațiul destinat depozitării temporare nu a fost împrejmuit.

# Garda de Mediu Argeș: Amendă de 60.000 de lei pentru structura silvică care a autorizat parchetul aflat în exploatare

Comisariatul Judeţean Argeş al Gărzii Naţionale de Mediu a anunţat, marţi, 28 februarie, că au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale în cazul unei exploatări forestiere care ar fi afectat habitatul aspretelui. A fost amendat agentul economic, dar și structura silvică care a autorizat parchetul aflat în exploatare.

„Având în vedere aspectele sesizate în mediul on-line cu privire la o potențială poluare a râului Vâlsan si perturbarea habitatului unei specii protejate de peste (aspretele – Romanichtys valsanicola), de către o firmă care desfășura activități forestiere, Comisariatul Județean Argeș al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat în perioada 22-24.02.2023 verificări în zona respectivă, fiind dispuse următoarele măsuri și sancțiuni:

- a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 8000 lei, agentul economic care desfășura activități forestiere, pentru circulatia cu utilaje și cu buștenii prin albia unui pârâu aflunet al râului Vâlsan, fiind dispusă și masura obligatorie de interzicere a circulației cu autovehicule de orice tip și transportului cu orice mijloace al buștenilor prin albia minoră a râurilor și pâraielor din zona de munte;

- a fost sancționată contraventional cu amendă în cuantum de 60000 lei, structura silvică care a autorizat parchetul aflat în exploatare, pentru ca nu a furnizat Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, datele și informațiile necesare emiterii unor condiții speciale la punerea în valoare și exploatarea arboretelor, având în vedere că zona se suprapune integral cu ariile naturale protejate ROSCI 0122 Munții Făgăraș și Rezervația Naturală 2.125 Valea Vâlsanului;

- au fost informate organele de cercetare penală cu privire la posibilitatea săvârșirii faptei penale de perturbare intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație a aspretelui – Romanichtys valsanicola, specie ce necesită o protecție strictă, potrivit legislației în vigoare și care iși are arealul în râul Vâlsan, în aval de punctul de deversare al pârâului afectat de exploatarea forestieră. În perioada următoare se va monitoriza zona respectivă în vederea identificării unor eventuale încălcări ale legislației de mediu în vigoare”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Argeș.

# Garda Forestieră Ploiești: „S-a dispus amplasarea unei noi platforme primare pentru colectarea masei lemnoase”

Și Garda Forestieră Ploiești împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat, în perioda 23-24 februarie, un control de specialitate privind modul de respectare a regimului silvic pe suprafața parchetului de exploatare din Valea Vâlsanului. S-a constatat faptul că operatorul economic a încălcat prevederile instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos. Societatea a fost amendată cu 10.000 de lei. S-a dispus și amplasarea unei noi platforme primare pentru colectarea masei lemnoase în apropierea drumului forestier de coastă, pentru evitarea în totalitate a afectării/perturbării zonei în care este localizat pârâul Șteurului, afluent al râului Vâlsan.

„S-a constatat că exploatarea forestieră a fost autorizată către un operator economic atestat pentru activitatea de exploatare forestieră, după constituirea actului de punere în valoare (APV) nr. 2200013106710 – lucrări de conservare, în U.P I Ghițu, u.a. 63 A, conform prevederilor amenajamentului silvic proprietate privată – persoane fizice, termenul de reprimire a parchetului fiind în data de 1.05.2023. Menționăm că amenajamentul silvic a fost supus în anul 2022, procedurii de evaluare de mediu și are emis, în același an, avizul Comisiei tehnice de avizare în silvicultură.

În urma efectuării controlului de exploatare a parchetului nr. 1314 – APV Sumal 2.0 nr. 2200013106710 s-a constatat faptul că operatorul economic atestat a încălcat prevederile instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare („târârea lemnului rotund s-a efectuat și prin traversarea drumului forestier, au fost observate urme de anvelope și resturi de materiale lemnoase în albia pârâului Șteurului, afluent al râului Vâlsan, colectarea materialului lemnos efectuându-se și pe alte căi în afara traseelor aprobate, precum și lipsa împrejmuirii platformei primare stabilite” – extras din procesul verbal încheiat la fața locului) fiind aplicate, de către consilierii Gărzii Forestiere Ploiești și delegații I.P.J. Argeș – BFFP, sancțiunile contravenționale conform prevederilor art.17 lit. a) și a prevederilor art. 21 lit. b) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Pe lângă sancțiunile aplicate s-a dispus de către echipa de control amplasarea unei noi platforme primare pentru colectarea masei lemnoase în apropierea drumului forestier de coastă, pentru evitarea în totalitate a afectării/perturbării zonei în care este localizat pârâul Șteurului, afluent al râului Vâlsan”, au transmis reprezentanții Gărzii Forestiere Ploiești.

Președinte Agent Green: „Aspretele este pe cale de dispariție și această exploatare poate însemna extincția”

Oamenii de știință au inventariat anul trecut, în râul Vâlsan, ultimele 58 de exemplare de asprete. Activiștii de mediu pe Valea Vâlsanului au observat cum starea râului este afectată de apa tulbure venită din munte.

”Aspretele este pe cale de dispariție și această exploatare masivă în păduri seculare ce îmbracă versanții râului Vâlsan poate însemna extincția. Experimentele de reproducție în captivitate au eșuat. Dacă dispare de pe acest râu atunci va fi definitiv”, a atras atenția biologul Gabriel Păun, președinte Agent Green, în cadrul protestului desfășurat pe 26 februarie.

Alex Vlaicu

Foto: Garda de Mediu Argeș

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea