Administrația județeană a alocat un buget de un milion de lei pentru unitățile de cult

S-a dat stratul înscrierilor la finanțări nerambursabile pentru ONG-uri! Consiliul Județean Argeș finanțează din bugetul județului și în acest an proiectele menite să implice tinerii în activități care să le dezvolte capacitățile și aptitudinile. În 2023, bugetul alocat este de 2.100.000 lei, pentru proiecte din domeniile:  tineret, cultură și mediu; sport; unități de cult; - din care: 400.000 lei - tineret, cultură, mediu;  700.000 lei - sport;  1.000.000 lei - unități de cult.

Timp de o lună de zile, până pe 30.03.2023, ora 12:00, persoanele și ONG-urile interesate pot depune proiecte pentru finanțare, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.  Selecția și evaluarea proiectelor, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, se va face de către comisiile de evaluare și contestații, în perioada 31 martie – 21 aprilie 2023.

 

Metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general este disponibilă pe site-ul www.cjarges.ro, secţiunea „Informații” – Finanțări nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial – (Finanțări nerambursabile – anul 2023; Finanțări unități de cult – anul 2023).

 

Adresa la care se depun propunerile de proiecte: Registratura Consiliului Judeţean Argeş – Piteşti, B-dul Republicii, nr.71, 110014, într-un exemplar, îndosariat – format pe hârtie, în plic sigilat, cu menţiunea „Pentru Concursul de proiecte - 2023”, cât şi în format electronic (CD/ USB).

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea