Război, în instanță, la Bradu, pe transportul local din comună!

# Fostul operator de maxi-taxi vrea 1,5 milioane de lei pentru că a fost dat afară!

Comuna Bradu a aderat, nu cu mult timp în urmă, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești. E vorba de un proiect așteptat, de mult, de localitățile din jurul Capitalei Argeșului, proiect care le permite oamenilor să ajungă, în oraș, cu un singur mijloc de transport în comun. Până la constituirea Asociației, operatorii de maxi-taxi locali lăsau drumeții pe la intrările din Pitești, de unde aceștia erau nevoiți să schimbe mijlocul de transport pentru a ajunge în oraș. Noile rute de transport sunt mai avantajoase, inclusiv financiar. Doar că… vechii transportatori au rămas… fără obiectul muncii.

Așa s-a întâmplat și la Bradu, unde fostul transportator local a dat în judecată comuna pentru plata unei sume de aproape 1,5 milioane de lei, reprezentând despăgubiri pentru perioada contractuală pe care o mai avea, între septembrie 2022 (când a intrat în vigoare modificarea menționată mai sus) și luna septembrie 2024, cât era trecut  în contractul semnat cu Primăria Bradu.

 

Fosta firmă de transport local: renunți la contract, plătești!

Reclamantul a solicitat, în instanță, banii menționați mai sus, considerând că Primăriei Bradu îi revine obligaţia plăţii unei despăgubiri juste pentru încetarea prematură a contractului, astfel că reclamanta este îndreptăţită la a primi despăgubiri pentru perioada contractuală 01.09.2022-13.09.2024, rămasă neexecutată din culpa pârâtei. Mai mult, arată că, dincolo de aspectele de nelegalitate cu privire la notificarea emisă de primar, împrejurarea invocată, respectiv constituirea unei Asociaţiei pentru Transport  nu se regăseşte ca motiv de reziliere unilaterală, nici în contract, nici în caietul de sarcini sau Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de transport public local aprobat prin HCL nr. 34/19.04.2019 şi nici nu poate fi catalogată ca un motiv excepţional legat de interesul local.

De asemenea, arată că, dacă autoritatea publică locală din Bradu uzează de puterea sa de a modifica obligaţiile contractului, trebuie să-i acorde concesionarului despăgubiri. Despăgubirea va trebui să acopere atât prejudiciul efectiv suferit, cât şi beneficiul nerealizat. La stabilirea întinderii prejudiciului trebuie a se ţine seama şi de cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului… Cum Primăria Bradu a înţeles să interzică reclamantei să mai desfăşoare transport public local începând cu data de 01.09.2022, conform contractului, fără a exista o încălcare a obligaţiilor de către reclamantă, în felul acesta a creat reclamantei un prejudiciu patrimonial cert.

Reprezentantul Primăriei Bradu: s-a renunțat la transportatorul local chiar conform unei clauze din contractul respectiv!

Reprezentanta Primăriei Bradu a încercat să demonstreze că reclamanta s-a adresat instanței prea târziu cu această acțiune, dreptul fiind prescris. A mai arătat, însă, instanţei că acel contract la care se face referire a fost încheiat de părţi pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 18.09.2019 până la data de 13.09.2024, dar prin dispoziţiile art. 3.2 din contract, părţile au stabilit că, în cazul în care apar programe cu finanţare externă care prevăd condiţii speciale cu privire la gestionarea serviciului de transport local, contractul va fi reziliat, autoritatea contractantă, notificând în scris, în acest caz, operatorul cu cel puţin 30 zile înainte de data de reziliere despre intenţia acesteia de a rezilia contractul. Dat fiind faptul că prin hotărârea nr. 59/27.05.2021 Consiliul Local al comunei Bradu a aprobat asocierea comunei  cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea constituirii unei asociaţii intracomunitară de utilitate publică pentru transport public - Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Piteşti, menţinerea în continuare a contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport nr. 19373/18.09.2019 nu mai era în interesul comunităţii locale astfel încât a fost necesar ca contractul să fie denunţat unilateral de către Primărie. În prezent, prestarea serviciului de transport în localitatea Bradu se face în condiţii mult mai bune, traseele stabilite în cadrul Asociaţiei au o acoperire mai mare, locuitorii nu mai sunt nevoiţi, când ajung în Piteşti, să schimbe un alt autobuz, spre deosebire de perioada anterioară, când staţia de plecare şi sosire erau strict pe raza localităţii Bradu. De asemenea, tarifele practicate, raportat la calitatea transportului oferit sunt convenabile pentru călători. Aşadar, în cauză este incidentă clauza de denunţare unilaterală a contractului, justificată de satisfacerea interesului local al comunităţii, care nu mai impunea menţinerea contractului.

Judecătorii Tribunalului Argeș au respins acțiunea transportatorului

Judecătorii Tribunalului Argeș au respins, într-n final, acțiunea operatorului local de maxi-taxi. Hotărârea nu era, până la închiderea ediției, motivată, însă, cel mai probabil, a fost vorba de acea prevedere din contract ce a permis, Primăriei Bradu, să aleagă o soluție mai bună pentru localnici.

Dan Stroe, primarul localității: Îmi pare, sincer, rău că s-a ajuns la judecată. Instituția pe care o conduc a lucrat bine cu acest transportator. Nu suntem noi vinovați de ceea ce s-a întâmplat. Însă eram obligați să facem acest pas, cel de a adera la noua societate de transport. Totul a fost pentru binele locuitorilor, pentru a putea ajunge în Pitești mai ușor. A fost o oportunitate pe care nu puteam să o ratăm,  chiar dacă am nemulțumit pe cineva…

Vom reveni cu amănunte.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea