Campanie de dezinsecţie și dezinfecție la Mioveni

Începând cu 16 august 2023, CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecţie și dezinfecție, în ORAȘUL MIOVENI, pe platforme pentru colectarea deșeurilor și în scările de bloc (subsol și casa scării).

Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 562/2023 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.

Substanțele utilizate sunt:

- Dezinsecție scări de bloc – K-Othrine WG 250

- Dezinfecție platforme special amenajate pentru colectarea deșeurilor – Dezicon

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului K-OTHRINE WG 250:

Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Se va culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură.

Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă. Contactul cu pielea: Spălaţi imediat cu multă apă si săpun, timp de cel puţin 15 minute.

Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicaţie sistemică. În cazul pielii iritate, aplicaţi uleiuri sau loţiuni cu vitamina E. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Contactul cu ochii: Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute şi continuaţi sa clătiţi cu apă. Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicaţie sistemică. Aplicaţi picături pentru calmare, dacă este necesar aplicaţi picături anestezice pentru ochi. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Ingerare: Clătiţi gura şi daţi apă de băut în înghiţituri mici. NU se va induce stare de vomă. În caz de ingerare se va consulta de urgenţă un medic căruia Iise va arăta ambalajul sau eticheta.

Măsuri de prim ajutor specifice dezinfectantului Dezicon:

Inhalare: Acest produs nu conține substanțe clasificate ca periculoase la inhalare, dar totuși, în caz de simptome de intoxicare, scoateți persoana afectată în afara zonei de expunere, la aer curat. Solicitați atenție medicala dacă simptomele se agravează sau persistă.

Contactul cu pielea: Acest produs nu este clasificat ca periculos în contactul cu pielea.Însă, se recomandă, în caz de contact cu pielea, îndepărtarea îmbrăcămintei și încălțămintei contaminate, clătirea pielii sau dușarea persoanei afectate cu apă în abuntență și săpun neutru. În caz de afecțiuni grave, consultați imediat medicul.

Contactul cu ochii: Clătiți ochii cu apă în abundență timp de cel puțin 15 min. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie indepărtate dacă nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Colectarea deșeurilor rezultate în urma prestării serviciilor, conform prezentului proces verbal, se realizează de către prestator, iar neutralizarea acestora se face în baza contractelor încheiate de prestator cu operatori autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.

Cu o zi înainte de executarea serviciilor de dezinsecție în scările de bloc, se vor pune afișe pe fiecare scară.

Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să evitați circularea pe scară în timpul efectuării dezinsecției, în caz contrar UAT - Orașul Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea