Tarifele pentru serviciul Apă-Canal pentru orașul Mioveni, intrate în vigoare de la 1 octombrie

 

Apa potabilă livrată în orașul Mioveni de Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL este cumpărată de la SC Automobile Dacia SA. Prin adresa nr. KCB0190/48/07.03.2023, înregistrată la Primăria orașului Mioveni cu nr. 7782/07.03.2023, furnizorul Automobile Dacia SA ne-a adus la cunoștință faptul că este necesară majorarea prețului de vânzare a apei potabile produse cu un procent de 58,96% (de la 1,95 lei/mc la 3,10 lei/mc, fără TVA) începând cu trimestrul II al acestui an, solicitând și obținând ulterior aprobarea de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) București prin Decizia nr. 119/10.07.2023.

 

Majorarea prețului este motivată de către Automobile Dacia SA de creșterea costurilor, față de ultima actualizare a prețului din anul 2013, cu o valoare de 123% a costurilor cu energia electrică, o creștere cu 78% a prețului la apa brută livrată de Apele Române și o creștere cu 65% a costurilor materiale.

 

Această majorare a prețului cu care Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL cumpără apa potabilă pe care o livrează în orașul Mioveni, a impus actualizarea întregului tarif (ce include prețul de achiziție și costurile cu distribuția) practicat de societatea noastră pentru utilizatorii finali. În acest sens, în vederea respectării prevederilor legale, am solicitat și primit avizul de la A.N.R.S.C. nr. 981305/24.08.2023 pentru modificarea tarifului apă-canal pentru orașul Mioveni.

După solicitarea Automobile Dacia din luna martie, autoritatea locală și Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni au purtat mai multe discuții și negocieri cu privire la amânarea intrării în vigoare a noilor tarife, reușindu-se amânarea până la data de 01.10.2023.

Noile tarife au fost aprobate prin HCL 197/28.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 35, alin 8 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare și au fost aduse la cunoștința Utilizatorilor prin publicare în mass media, în ziarul local Miovenii, precum și prin afișare la sediul societății din str. Carol Davila, nr.4, oraș Mioveni, jud. Argeș, și pe site-ul propriu www.sedcmioveni.ro.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea