Asociaţia Revoluţionară Club 22, ameninţată cu (re)executarea silită

# O locatară a blocului 48  Centru  revendică o parte din spaţiul în care-şi desfăşoară activitatea Asociaţia Revoluţionară Club 22. Elena Bădescu duce propria sa luptă cu Asociaţia Revoluţionară Club 22, despre care susţine că nu are dreptul legal de a folosi subsolul tehnic al blocului 48 – centru, acelaşi imobil care găzduieşte de câţiva ani războiul Teiuleanu vs Teiuleanu, în care două asociaţii de proprietari îşi dispută supremaţia şi apartamentele şi se acuză reciproc de o serie de nereguli.
După ce proprietarii apartamentelor din blocul 48 Centru s-au văzut   în imposibilitatea de a mai folosi subsolul tehnic al blocului, subsol care, teoretic, este proprietatea comună a tuturor celor care deţin apartamente în imobilul respectiv, Asociaţia de Proprietari Teiuleanu 149 (una din cele două care funcţionează la nivelul blocului) a revendicat în instanţă de dreptul de proprietare spaţiului în cauză. Dar bătălia e dusă nu doar de asociaţia de proprietari, ci şi individual, de unii locatari care vor să folosească spaţiile ce li se cuvin (cote indivize).
Elena Bădescu, unul dintre aceşti locatari, a formulat, la sfârşitul anului trecut, o adresă pe care a înaintat-o Consiliului Judeţean Argeş, document prin care solicita, în baza a trei hotărâri judecătoreşti, continuarea procedurilor de evacuare a celor care folosesc subsolul tehnic al blocului. În opinia sa, întreruperea, în vara anului trecut, a executării silite a spaţiului în care funcţionează Asociaţia Revoluţionară Club 22, este  nejustificată. Deşi conducerea Asociaţiei Revoluţionare Club 22 susţine că  spaţiul  în care funcţionează este cel închiriat de la Prefectură, femeia contrazice aceste afirmaţii  şi spune că s-a creat o confuzie voită  între două suprafeţe şi că asociaţia  respectivă funcţionează într-un spaţiu pe care Instituţia Prefectului nu i-l putea pune la dispoziţie, pentru că nu-i aparţinea.
“Pe 13 iunie 2012 avea loc executarea silită a sentinţei civile 7421/11.11.2009, de eliberare a accesului la utilităţi, eliberarea camerei de depozitare, eliberarea spălătoriei şi uscătoriei, a spaţiilor de evacuare pentru apele reziduale, degajarea sifoanelor de evacuare acoperite cu gresie etc. Fără niciun motiv întemeiat însă, executarea a fost întreruptă. Mi se pare inadmisibil ca o hotărâre pronunţată în 2009 să nu fie pusă în executare din motive ce ţin de rea credinţă şi interese ale unor instituţii care uzează de mjloace abuzive pentru a se bucura de proprietatea altuia, în mod gratuit.  Spaţiul  în care această asociaţie funcţionează a fost construit cu  resursele  financiare ale  proprietarilor. Executorul judecătoresc trebuia să asigure respectarea  proprietăţii. Dumnealui însă a apreciat eronat că spaţiul nostru este  spaţiul  închiriat de Prefectura Argeş, deşi nu exista nici un document de identificare a obiectului contractului de închiriere”, spune Elena Bădescu. 
Pe scurt, executorul judecătoresc a întrerupt procedurile care ar fi dus la eliberarea spaţiului  de la subsolul blocului după ce reprezentantul instituţiei Prefectului a invocat  hotărârea Judecătorească 574/2003.  Elena Bădescu explică însă ca respectiva hotărâre priveşte alte spaţii aflate la parterul blocului 48 Teiuleanu, nu spaţiul în litigiu.
“ Executorul a interpretat un contract de închiriere  şi a ajuns la concluzia eronată (nefiind în posesia documentelor complete) că  spaţiul, al cărui coproprietari suntem, este închiriat de Prefectură unor terţi. A fost vorba de susţineri nefondate ale unor personae  sau instituţii care n-au avut nici măcar calitatea de părţi în titlul executoriu. Singura proprietară a spaţiului  este Asociaţia  de Proprietari Teiuleanu, prin proprietarii săi, potrivit cotelor indivize.“, explică femeia.
Elena Bădescu  susţine că “impedimentele” invocate de executor la întreruperea procedurilor sunt doar teoretice şi nu au legătură cu titlul executoriu, motiv pentru care solicită  continuarea executării silite.

”Noi suntem chiriaşii acestui spaţiu prin contract de comodat cu Instituţia Prefectului. Există o carte funciară a acestui spaţiu care a fost intabulat de Instituţia Prefectului, singura care ne poate cere să eliberăm incinta… Suntem aici din 2011, iar în spaţiul acesta nu se află doar Asociaţia Revoluţionară Club 22. Aici există un Muzeu al Revoluţiei, tot aici funcţionează şi Centrul de  recreere  sportivă,  cultural-educativă şi de prevenire. În aceşti ani, spaţiul a beneficiat de numeroase îmbunătăţiri şi, în nici un caz, aşa cum am fost acuzaţi, n-am dărâmat ziduri”, declară Vasile Duminică,
preşedintele Asociaţia Revoluţionară Club 22

Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea