Nereguli Grave la Obştea Moşnenilor Arefeni

În numărul trecut am făcut o trecere succintă în revistă a „minunilor” care se întâmplă în interiorul Obştii Moşnenilor Arefeni. Iată însă că Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti a efectuat un control în perioada decembrie 2005-februarie 2006, în urma căruia consilierul Vladimir Strâmbu a redactat un raport de şase pagini. În cele ce urmează vom prezenta ideile principale ale raportului în cauză, raport care semnalează numeroase nereguli, unele de o gravitate deosebită.
În primul rând au fost constatate, în urma verificărilor scriptice la un număr de 8 parchete exploatate şi comercializate în perioada 2004-2005, neconcordanţe în sensul de diferenţe destul de mari de masă lemnoasă. Astfel, „la partida nr. 76 regie proprie (2987 m.c.) exista o diferenţă de 510 m.c. între cifra preluată din evidenţele obştei (1120 m.c.) şi cea preluată din evidenţele Ocolului Silvic (1630 m.c.), cu privire la volumul total expediat până la 31.12.2004”
În ceea ce îl priveşte pe preşedintele Obştei, Adrian Bostan, concluziile raportului relevă aspecte cel puţin ciudate, şi anume:
„a) deşi potrivit statutului preşedintele este ales având atribuţiile stabilite prin statut, totuşi ulterior acesta a fost încadrat pe baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată pe postul de preşedinte, devenind astfel angajat al obştei în această funcţie.”
La punctul următor apare chiar o chestie interesantă, şi anume că acesta este şi şef şi subordonat, lucru rar sau deloc întâlnit într-o lume normală:
„b) preşedintele obştei îndeplineşte şi atribuţiile specialistului forestier prevăzut în OMAPDR nr. 257/2004, acest fapt generând o subordonare contradictorie (ex.: preşedintele este subordonat contabilităţii, conform anexei la fişa postului); modificarea condiţiilor de atestare nu a fost comunicată comisiei MAPDR.”
Nu vă ajung atâtea nereguli? Dacă nu, puteţi să puneţi de o cafea şi apoi, până se mai răceşte în ibric, să mai aflaţi:
- „fondul forestier al obştei este gospodărit fără a exista amenajament silvic în vigoare”
- „Obştea Moşnenilor Arefu nu a constituit fondul de conservare şi regenerare a pădurilor potrivit prevederilor legii nr. 120/2004, în contul şi la dispoziţia ocolului silvic.”
- „există neconcordanţe între evidenţele cantitative prezentate de obşte şi cele operative prezentate de ocolul silvic Dragoslavele  pentru partizi exploatate în regie proprie de către obşte sau de către agenţi economici (ex. partizile 76, 176, 160)
Conţinutul raportului de verificare efectuat de ITRSV poate fi publicat şi ţinut la căpătâiul fiecărui proprietar de pădure, ca să nu mai vorbim de ocoalele silvice, alte obşti sau organizaţii de orice fel care au tangenţă cu fondul forestier. Spuneam că poate fi ţinut la căpătâiul tuturor pentru că poate fi considerat, raportul, un fel de dicţionar a ceea ce este greşit în administrarea unui fond forestier. Un fel de „nu faceţi aşa!” în domeniu.
Măsurile luate sunt de o „blândeţe” ieşită din comun raportate la multitudinea de nereguli găsite. Şi anume a fost aplicată una bucată sancţiune contravenţională şi una bucată atenţionare. Cu sancţiunea contravenţională a fost „premiat” domnul preşedinte Adrian Bostan, în calitatea sa de împuternicit pentru eliberarea documentelor de provenienţă şi însoţire pentru Obştea Moşnenilor Arefeni. Premiul al II-lea a revenit ing. Silviu Jinga referitor la modul de amplasare a postaţelor în funcţie de succesiunea lor la tăiere şi cu privire la obligaţia exploatării întregului volum de masă lemnoasă numai prin agenţi economici atestaţi.
Procese în Obşte? Desigur, numeroase. Însă acesta este un capitol pe care îl vom trata în unul din numerele următoare, pentru că probabil cafeaua aceea s-a răcit peste măsură…
Spiridon VOINESCU


Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea