Un piteştean a pierdut casa moştenită de la părinţi semnând un simplu antecontract de vânzare cumpărare!

Jungla care a cuprins toate domeniile de activitate după Revoluţia din 1989 a ajuns, iată, să acopere până şi dreptul de proprietate, considerat sfânt timp de mii de ani, până mai ieri. Iată însă că există şi metode – considerate, la prima vedere, perfect legale – prin care se pot obţine proprietăţi. În justiţie, cu arcanul! Am mai scris şi în numerele trecute ale publicaţiei noastre despre întâmplările nefericite prin care a trecut piteşteanul Alexescu George. Acesta a moştenit de la părinţi o proprietate pe care nu a reuşit să o stăpânească nici măcar o zi. Şi asta pentru că, după ce şi-a reconstituit dreptul de proprietate, a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare cu chiriaşii imobilului pe care tocmai îl moştenise.

Antecontractul devenit contract. Că aşa a stabilit… justiţia!

Antecontractul de vânzare-cumpărare reprezintă o promisiune de a contracta,  un acord de voinţă prin care părţile se obligă să încheie în viitor un contract final de vânzare-cumpărare. Astfel, un antecontract are menirea de a oferi o oarecare garanţie părţilor despre intenţia viitoare de realizare a unui contract ferm. Pentru transferul dreptului de proprietate însă este imperios necesară încheierea unui contract final de vânzare cumpărare. Zis şi făcut. Alexescu George semnează, în anul 2004, un astfel de antecontract cu chiriaşii săi pentru proprietatea formată din casă şi teren, situate în Piteşti, str. Traian nr. 43. Primeşte chiar şi un avans, de 1000 de dolari, urmând ca restul sumei să îi fie virată în momentul încheierii actului final. În actul făcut la notariat este specificat şi faptul că, dacă nu se prezintă pentru încheierea actului final, este bun de plată cu de cinci ori suma primită ca avans. Promitentul vânzător nu mai este însă de acord, la expirarea termenului, să vândă. Este însă de acord, aşa cum îi cerea actul semnat, să achite de cinci ori contravaloarea sumei primite ca avans. Iar aici intervine justiţia!...
Iată cum sună Hotărârea nr. 5317 dată de instanţă în 2008:
„Admite acţiunea. Respinge cererea reconvenţională. Constată că între părţi a intervenit antecontractul de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. 5149/17.12.2004 având ca obiect terenul situat în Piteşti, str. Traian nr. 45, judeţul Argeş, precum şi construcţia aferentă. Suplineşte consimţământul pârâtului la încheierea contractului de vânzare cumpărare. Prezenta hotărâre ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 1795,5 lei cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică.“
Adică, mai pe româneşte, instanţa decide transformarea antecontractului de vânzare cumpărare în contract final şi, mai mult, decide că vânzătorul este bun de plată inclusiv pentru cheltuielile de judecată, în valoare de 1795 lei. Deci şi f…, şi cu banii luaţi. Asta da dreptate!...

Oameni buni, mare atenţie la semnarea unui act!

Deşi un antecontract de vânzare-cumpărare este un act ce nu transferă dreptul de proprietate asupra bunului datorită căruia a fost încheiat acesta, iată că există metode, mai mult sau mai puţin ortodoxe, de modificare a clauzelor. Iar legislaţia poate încurca multe calcule. Dar să vă spunem cum s-a întâmplat mai departe în speţa „tratată” de noi aici, pentru că Alexescu George nu a mai reuşit să vadă nici un ban până în momentul de faţă.
După încheierea procesului, s-a trecut la executarea bunurilor ce au făcut obiectul antecontractului cu pricina. Cumpărătorul a virat diferenţa de bani într-un cont la dispoziţia executorului judecătoresc. Care executor a trecut la întocmirea unui proces verbal pentru distribuirea sumei rezultate din executare, în conformitate cu art. 570 Cod Procedură civilă. Părţile sunt chemate apoi să semneze procesul verbal. Acesta poate fi contestat de către oricare din părţi în termen de trei zile.  Şi s-a întâmplat şi acest lucru, adică procesul verbal a fost contestat. Alexescu George (conform principiului că cine se arde cu ciorba suflă şi în iaurt) a contestat acest proces verbal, convins că a fost contestat şi de partea adversă. Iar procesul este, în momentul de faţă, suspendat în aşteptarea unor acte.
Banii? Păi… banii sunt tot în contul acela care este la dispoziţia executorului judecătoresc. Pentru că acum executorul aşteaptă decizia instanţei de judecată.
Iar noi am încălecat pe-o şa şi v-am spus o poveste tristă şi adevărată aşa, ca să aveţi grijă dumneavoastră, cititorii, ce acte semnaţi de acum înainte…
Alex SILVESTRU

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea