Funcționar public din cadrul Primăriei Orașului Costești, declarat incompatibil de către ANI

# Ion Baicea, primarul orașului: ”Nu am mai avut astfel de cazuri. Decizia a fost contestată în instanță...” NIȚULESCU TEODORA-FLORENTINA, funcționar public în cadrul Primăriei Costești, s-a aflat în stare de incompatibilitate în diferite perioade de timp cuprinse în intervalul 01.06.2006 - 01.04.2011, întrucât, în exercitarea funcției de referent la Biroul de Impozite și Taxe Locale din cadrul Serviciului Buget Contabilitate - Informatică, Impozite, Taxe Locale, Primăria Orașului Costești, Jud. Argeș, s-a aflat în directa subordonare a mamei sale, CEAPOTĂ IOANA (fostă Nițulescu). Conform prevederilor legale, persoanele care se află în raporturi ierarhice directe cu soți sau rude de gradul I vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe. Astfel, NIȚULESCU TEODORA-FLORENTINA nu a respectat dispozițiile art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I”.
Ambele persoane evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Ambele persoane au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.   
Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat  încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
„Persoana  față de care s-a constatat  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Contactat telefonic, primarul orașului, Ion Baicea, ne-a declarat: Este primul caz de acest fel din primăria noastră. Nu am mai avut altele. În orice caz, persoana vizată a atacat în instanță decizia Agenției Naționale de Integritate. Rămâne să vedem cui va da dreptate justiția, după care ne subordonăm legii.”

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea