Asociaţiile de proprietari cer trecerea la distribuţia pe orizontală a apei potabile

O viață sănătoasă cu o apă curată, dar la un preț corect și suportabil de către beneficiari!Cam asta cere Federația Asociațiilor de Proprietari și Locatari Argeș (F.A.P.L.A.)  care propune ca măsură urgentă și de maximă necesitate implementarea sistemului “distribuția pe orizontală și contorizarea individuală a apei potabile în locuințele multifamiliale tip condominii (blocuri). Propunerea se vrea a fi un parteneriat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (A.D.I.A.), Consiliile Locale, operatorul S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești și F.A.P.L.A..
Principalele avantaje ale distribuției pe orizontală și contorizării individuale a apei potabile în locuințe sunt oportunitatea și posibilitatea intervenției punctuale, direct la consumator (proprietar-persoană fizică) în situații cum ar fi cele tehnice, avarii, inundații, defecțiuni accidentale, lucrări necesare și planificate, neplata apei în condițiile prevăzute prin contractul încheiat între operator și beneficiar, dar mai ales  evitarea, chiar eliminarea ca practică a opririi (sistării furnizării) apei pentru beneficiarii care își achită facturile, ca pedeapsă, din cauza răuplatnicilor.
Cu alte cuvinte, în cazul acumulării de restanţe, sistarea furnizării apei se va putea face doar la familiile rău-platnice, şi nu în întreaga asociaţie, aşa cum se procedează la ora actuală.
"Printre motivaţiile şi implicaţiile unei astfel de măsuri se mai numără: asigurarea furnizării apei potabile către beneficiari (consumatori-persoane fizice) în timp operativ, la parametrii standard privind calitatea (componentele fizico-chimice și microbiologice), presiune optimă, dar mai ales la prețul corect, fundamentat tehnic, economic și financiar; recuperarea restanțelor (debitelor și penalităților) de la persoane juridice (asociații de proprietari) și persoane fizice (proprietari-locatari) rău-platnice sau cu situații materiale dificile (demonstrate legal, cu documente, prin anchete sociale); plata ritmică, la datele și prin modalitățile prevăzute prin contract, a utilității apa potabilă de către consumatori şi premisa pentru micșorarea tarifului la energia termică (GCal), având în vedere că prețul mc apă rece este componentă a prețului la mc apa caldă de consum, scăderea prețului la mc apă reziduală (canalizată)" precizează Constantin Băjenaru, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari şi Locatari Argeş
Federaţia cere includerea pe ordinea de zi a ședințelor consiliilor locale a proiectului (lor), după dezbaterea publică, pentru ca acestea să se transforme în hotărîri de consilii care să devină operante.
"Măsurile organizatorice care se impun pentru trecerea la distribuția pe orizontală și contorizarea individuală a apei potabile în locuințe includ şi formarea unei (unor) comisii mixte alcătuite din reprezentanții: A.D.I.A., operatorul S.C. Apă Canal 2000 S.A., Consiliile Locale (unde lucrează operatorul) și F.A.P.L.A. precum şi stabilirea de către comisii a calendarului, activităților, algoritmului de acțiuni și operațiuni ce urmează a fi supus discutării pentru întocmirea unor proiecte de hotărîri viabile care să fie supuse dezbaterii publice", mai spune conducerea federaţiei care vine şi cu soluţii de finanţare a investiţiilor care ar putea fi  incluse, ca parte componentă, într-un proiect mai amplu şi subsumate cofinanțării din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial Mediu “Reabilitarea și eficientizarea infrastructurii de apă potabilă”, începând cu exercițiul bugetar 2014-2020 al Uniunii Europene.
Conform aceloraşi propuneri, cotele de finanțare a acestor lucrări privind implementarea sistemului se vor stabili procentual și vor fi achitate prin contribuție de către beneficiarii direcți - asociațiile de proprietari (persoane juridice) și persoanele fizice (proprietarii), operatorul S.C.Apă Canal 2000 S.A.Pitești - ca furnizor de utilitate, din sumele defalcate rezultate în urma rentabilizării activității și din cotele de investiție anuale.
"Prezentele propuneri făcute de F.A.P.L.A. privind distribuția pe orizontală și contorizarea individuală a apei potabile reprezintă un început care se vrea să se constituie ca pilon de plecare în întocmirea unor proiecte viabile și o invitație la  colaborare în folosul tuturor celor interesați și implicați direct în această problemă complexă care trenează de ani buni." adaugă Constantin Băjenaru.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea