Liderul Sindicatului Universităţii Piteşti execută silit firma care i-a construit acoperişul casei

# S.C. NEW CONSTRUCT DIVERS este bună de plata a 200 de lei/zi, începând din... aprilie 2008. Numai că... firma a intrat în lichidare... Totul a pornit de la construcţia unui acoperiş de casă, locuinţa lui Mircea Bărbuceanu din Piteşti, strada Basarab Vodă. Acoperiş pe care acesta l-a încredinţat firmei menţionate. Acoperiş care însă s-a dovedit a fi unul făcut de mântuială, la prima ploaie apa pătrunzând în etajul mansardat al locuinţei şi cauzând stricăciuni. Cum fima eliberase un certificat de garanţie pentru cinci ani, ar fi trebuit să repare acest acoperiş pe cheltuiala sa.  Nefiind de acord, s-a ajuns la judecătorie...
În data de 17 februarie 2009, judecătoria îi dă dreptate liderului S.L.U.P. Mircea Bărbuceanu, prin Hotărârea nr. 1394. Iată ce  spune aceasta:  “Admite acţiunea faţă de pârâta SC New Construct Divers SRL, cu sediul în mun. Piteşti, str. Doaga, nr. 3, jud. Argeş. Obligă pe pârâta SC New Construct Divers SRL să efectueze lucrările de remediere a acoperişului casei reclamantului situată în Piteşti, str. Basarab Vodă, nr. 12, jud. Argeş lucrări descrise în raportul de expertiză întocmit de dl. expert Graepel George Obiectiv D fila 73, raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre iar în situaţia neîndeplinirii obligaţiei autorizează pe reclamant să efectueze lucrările de remediere pe cheltuiala societăţii pârâte în limita sumei de 5764 lei. Obligă societatea pârâtă să plătească reclamantului cu titlu de despăgubiri suma de 200 lei /zi începând cu data de 13.04.2008 şi până la efectuarea lucrărilor de remediere a acoperişului. obligă pe pârâta societate comercială să plătească reclamantului suma de 1732,3 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Februarie 2009 »

Prinde orbul, scoate-i ochii...

Cum firma de construcţii menţionată nu s-a conformat,  viceliderul SLUP a înaintat la judecătorie o cerere de executare silită în data de 12 februarie 2010. Cerere aprobată – irevocabil – în încheierea de şedinţă din data de 26 februarie a.c. Numai că firma a cam intrat în lichidare, aşa încât prinde orbul, scoate-i ochii...
Mircea Bărbuceanu, liderul sindicatului Universităţii Piteşti: „Am înţeles că sunt în lichidare. Voi face plângere penală pentru înşelătorie. Firma mi-a semnat un contract de garanţie pentru o perioadă de cinci ani şi, după un an şi ceva, au desfiinţat-o, iar eu am rămas cu paguba. Au desfiinţat firma ştiind că mi-au adus un prejudiciu. Am cerut să vină şi să îmi repare acoperişul, însă nu mai am la cine să cer acest lucru. Am sunat de mai multe ori patronul firmei, acesta nu mi-a mai răspuns la telefon. În limbaj neacademic, am văzut că au «tras» mai multe ţepe, nu sunt singurul păgubit. Firma a dispărut.... Expertiza pe care am cerut-o a constatat tot, nişte lucrări de ultimă speţă... Dacă fiecare om ar face ca mine, să lucreze cu facturi, cu contract, cu acte de garanţie, astfel de indivizi ar dispărea repede. Nu se face aşa ceva...“
Probabil că se va ajunge, într-adevăr, la un proces penal. Interesant este că, acum numai câţiva ani, firma New Construct Divers S.R.L. părea una solidă, de succes, cu o situaţie financiară bine definită. Iată însă că imaginea nu este totul, că sub o faţadă frumoasă se pot ascunde aspecte nu tocmai ortodoxe. Aşa încât, stimaţi clienţi, aveţi mare grijă...
Lucian GHERGUŞ

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea