Continuă lupta pentru adjudecarea modernizării DN 73 Lereşti-Voina

# Procedura de atribuire întocmită de C.J. Argeş a fost anulată de CNSC, aceasta trebuind reluată. Luptă strânsă – oarecum normal, pe vremurile acestea de criză – pentru milioanele de euro puse deoparte în vederea modernizării drumului DN 73 Lereşti-Voina.  Acesta are  o lungime de 19 kilometri, iar pentru finalizarea lucrărilor a fost alocată o sumă maximă de 37,3 milioane lei noi (aproximativ  8,7 milioane euro), investiţia cu pricina fiind practic cea mai contestată din istoria judeţului. Contractul de finantare a fost deja semnat  de către ministrul  secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării, Răzvan Murgean, in mai 2009. Problema este că nici acum nu s-a putut desemna firma care va moderniza drumul. La începutul lunii noiembrie, câştigătoarea licitaţiei a fost desemnată Asocierea dintre General Trust Argeş şi SC Genesis Internaţional SA din Bucureşti, cu o ofertă de 25.867.000 lei. Conducerea CJ Arges susţine că finanţarea pentru drumul Lereşti- Voina nu este în pericol să fie pierdută, având în vedere faptul că drumul trebuie finalizat şi recepţionat în maximum 5 ani de la semnarea contractului de finanţare. Cele trei drumuri de interes turistic din Argeş sunt finanţate din fonduri europene, în valoare totală de aproximativ 45 milioane euro, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2.

Record de firme contestatare

În data de 3 decembrie, C.N.S.C. emite decizia 6074 prin care anulează  procedura de atribuire întocmită de către Consiliul Judeţean Argeş, procedura trebuind reluată cu luarea în considerare a aspectelor cuprinse în motivare. Interesant este numărul record de firme care au contestat deczia. Iată care sunt acestea:  SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII ÎN TRANSPORTURI SA,  SC TOPAVEDI CONSTRUCŢII SRL,  SC RATELEN CLUB SRL,  SC STAR TRADING IMPEX SRL,  SC KEMNA MATERIALE DE CONSTRUCŢII SRL  şi KEMNA BAU ANREAE BMBH & COKG,  SC ARGECOM SA, S.C. SIMARC S.A.
Ulterior depunerii contestaţiilor, o parte din firmele menţionate şi le-au retras, acestea renunţând, practic, la cursa pentru câştigarea celor aproape 20 de km. de asfalt. În cazul în care nu se ajunge în justiţie, probabil că spre sfârşitul anului viitor, turiştii vor putea călători în condiţii decente către zona turistică Voina.

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 consiliul adoptă următoarea
DECIZIE
Nr. 6074/605 - C4/6713/6731/6766/6830/6888/6889
Data: 03.12.2010
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE  A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În baza art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ia act de renunţarea la contestaţiile formulate de către SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII ÎN TRANSPORTURI BUCUREŞTI S.A., S.C. TOPAVEDI CONSTRUCŢII S.R.L., S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L., S.C. ARGECOM S.A. şi S.C. SIMARC S.A.
În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) din O.U.G. nr. 34/2006, admite contestaţia formulată de S.C. KEMNA MATERIALE DE CONSTRUCŢII S.R.L., în contradictoriu cu JUDEŢUL ARGEŞ, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ şi anulează raportul procedurii de atribuire nr. 13917/29.10.2010 şi comunicările privind rezultatul procedurii. Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei Consiliului, să reevalueze ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire, cu respectarea celor cuprinse în motivare, a documentaţiei de atribuire şi a dispoziţiilor legale.
Obligă autoritatea contractantă să comunice ofertanţilor măsurile luate în baza prezentei decizii.
În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţa evocată, dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor decise anterior.
Prezenta decizie este executorie şi obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de zece zile de la comunicare.

Lucian GHERGUŞ


Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea