Bătălie aprigă între doi experţi în cazul retrocedărilor cerute de omul de afaceri Răzvan Grigorescu

# Expertul Caplan se apropie de o expertiză... penală. Aşa cum am menţionat şi în titlu, în dosarul Grigorescu versus Statul Român se duce o luptă aprigă. Luptă în care cele mai ascuţite arme sunt expertizele tehnice. Care este motivul disputei? Vreo 750 de hectare de pădure. Un fleac…Grigorescu susţine că i se cuvin – şi le cere; reprezentanţii Direcţiei Silvice susţin că cererea acestuia se bazează pe falsuri şi omisiuni. În luptă, inevitabil, apar şi experţii. Primul „combatant”, Caplan Petre, este specialistul numit (aleatoriu) de către instanţă pentru lămurirea situaţiei. Adică, pe româneşte, un independent. Se pare însă că, pe parcursul derulării operaţiunilor, acesta şi-a pierdut independenţa (suntem convinşi că nu fără…luptă). Cel puţin aşa susţin pârâţii din dosar, şi anume Comisia Locală de Fond Funciar Nucşoara şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar. Pentru a reechilibra lupta, cele două comisii (între care s-a intercalat, direct interesată, şi Direcţia Silvică Argeş) angajează un expert parte în persoana lui Ion Lungan. Acestuia i se solicită să îl combată pe Caplan tocmai în punctele unde independenţa se dusese de râpă. Şi, bineînţeles, a ieşit cu scandal.

Două expertize Caplan şi una Lungan. Câştigă...adevărul

Problema începe odată cu cumpărarea de către Răzvan Grigorescu a unui drept litigios de la un anume Paul Gheorghe Dimitrie, urmaş al lui Paul N. Paul. Acesta din urmă a moştenit de la părintele său o suprafaţă de câteva sute de hectare (suprafaţa totală a moşiei ridicându-se la peste 1.400 de hectare teren, în cea mai mare parte păduri). În anul 1929 moşia este împărţită între fraţii Paul N. Paul şi Anton N. Paul, fiecare intrând în posesia a circa 700 de hectare. Omul de afaceri din Călineşti cumpără partea lui Paul N. Paul şi este pus în posesie cu întreaga suprafaţă, conform legii. Iată însă că, după un timp de gândire (perioadă în care şi moştenitorii celui de-al doilea frate sunt puşi în posesie) Răzvan Grigorescu cere – în instanţă – şi restul de suprafaţă care alcătuia întreaga moşie, adică ceva ce fusese dat, conform actelor de partaj din 1929 – celuilalt moştenitor al familiei Paul. Şi aşa se ajunge la expertiză, pentru a se decide cine, unde şi cât merită din terenurile în discuţie, terenuri cu o valoare de piaţă de câteva milioane de euro.
Caplan execută prima expertiză, una total favorabilă lui Grigorescu, în aprilie 2008. O execută şi pe a doua în august 2009, expertize în care ajunge la concluzia că da, omul de afaceri este în măsură să mai primească câteva sute de hectare. De ce? Pentru că – susţine acesta  - în anul 1949, Paul N. Paul era înscris în Registrul Agricol cu o suprafaţă de 1426 de hectare. Deci, numai bine de retrocedat diferenţa rămasă. Amplasamentul originar fiind ocupat, propune chiar o pădure echivalentă, aflată pe teritoriul Ocolului Silvic Domneşti. Iată cum încheie acesta Raportul de Expertiză: „Consider că… reclamantului Grigorescu Răzvan trebuie să i se reconstituie dreptul de proprietate cu cele 730,15 ha. Pădure în Ocolul Silvic Domneşti.”
Aici expertul Caplan comite prima mare gafă, pentru că terenul identificat de el fusese, şi înainte de 1949, al Statului Român, neputând fi constituit – conform legii – pe acesta un drept de proprietate.
Expertul Ion Lungan intră adânc şi tranşant în miezul problemei, descoperind că „nu există nici un alt act la dosar din care să reiasă cert că Paul N. Paul şi soţia sa deţineau în anul 1949 suprafaţa de 1426 de hectare pădure în bazinul forestier Râul Doamnei”- adică, dintr-o singură lovitură, năruie eşafodajul pe care se baza întreaga expertiză a lui Caplan Petre. De asemenea, Lungan mai conchide că întreaga suprafaţă pe care Grigorescu o revendică în mod suplimentar se suprapune peste cea restituită autorului Anton N. Paul fiind, de fapt, vorba de cealaltă parte a moşiei iniţiale şi nu un teren în altă zonă, aşa cum a susţinut expertul Caplan. Acesta propusese o suprafaţă din Ocolul Silvic Domneşti cu păduri vechi de peste 100 de ani dar şi cu – ATENŢIE – două cantoane silvice construite.
Pe româneşte, s-a încercat o manevră de accidentare frontală a statului român cu ajutorul unui expert. Concluziile trase de Ion Lungan sunt clare, şi anume că Grigorescu a luat şi ultimul metru pătrat din ceea ce i se cuvenea, însă încearcă – cu ajutorul lui Caplan – să mai „prindă” o afacere de câteva milioane de euro.
Instanţa va trebui să ia nişte decizii destul de dificile, mai ales că se poate interpune şi răspunderea penală în acest păienjenos dosar, dosar ajuns la o grosime de câteva sute de pagini. Vom reveni.
Spiridon VOINESCU

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea