Afacerea „Hotel Muntenia” în stare de şoc

# Gheorghe Popescu, actualul patron al Hotelului Argeş, cere anularea acţiunilor vândute lui Vâlcu&comp., plus 2.500.000 euro. Război pe viaţă şi pe moarte între taberele combatante privind patrimoniul S.C.T. Muntenia S.A. Fiecare lovitură primeşte, drept răspuns, o alta. Recent, în presa locală s-a scris despre o decizie a Tribunalului Comercial Argeş prin care au fost revocaţi din funcţie administratorii societăţii Vâlcu Ion, Popescu Constantin, Marinescu Cristina Eugenia, Ivănescu Nicolae şi Crăciun Valeriu Doru şi este pus în funcţia de administrator ilie Tomiţă. Care Ilie Tomiţă este omul de încredere al magnatului Nicolae Ivănescu. Deci, punct în favoarea acestuia. Tabăra Vâlcu nu a putut însă să stea deoparte şi obţine, în ajunul Anului Nou, suspendarea sentinţei tribunalului Comercial Argeş la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Scor egal, sau aşa credeau unii…

În scenă intră  actualul patron al Hotelului Argeş, Gheorghe Popescu

În anul 2008, fostul director al Hotelului Muntenia, Gheorghe Popescu, decide să îşi vândă acţiunile deţinute aici. Aşa încât se prezintă în faţa notarului Gabi Chiran şi face un contract de cesiune. Cumpărătorii? Nimeni alţii decât duşmanii (pe atunci prieteni şi parteneri de afaceri) Ion Vâlcu, Constantin Popescu, Valeriu-Doru Crăciun şi Nicolae Ivănescu. Numărul de acţiuni tranzacţionat a fost unul cu totul şi cu totul semnificativ, şi anume 45.298. Cum au fost împărţite? Foarte simplu: primii trei cumpărători au achiziţionat un număr de 11.324 bucăţi, iar Ivănescu 11.326 . În actul notarial încheiat în data de 12.09.2008 sunt specificate seriile acţiunilor, preţul de vânzare al acestora, termenul de plată etc.
În 02.10.2008, la contractul de cesiune semnat este întocmit un act adiţional prin care numărul acţiunilor este redus cu cele aflate în litigiu.  De asemenea, se mai „umblă” pe ici, pe colea, prin părţile…esenţiale, în sensul că numărul acţiunilor vândute celor patru nu mia este aproape egal, ci se decide vânzarea lor diferenţiată, în funcţie de cota deţinută de fiecare la data respectivă. Astfel, lui Nicolae Ivănescu îi revin 44,12% din totalul acţiunilor înstrăinate, lui Ion Vâlcu aproape 30%,  lui Constantin Popescu aproape 20% şi lui Valeriu Crăciun aproximativ 6,5%. Fiecare se obligă, în cadrul actului adiţional, să plătească cota-parte proporţional cu numărul de acţiuni cumpărat.

Scurt-circuit: Gheorghe Popescu solicită anularea actului pe motiv de neplată şi daune-interese de 2.500.000 euro

Preţul de cesiune al acţiunilor lui Gheorghe Popescu, preţ stipulat în actul încheiat la Gabi Chiran, a fost de 2.500.000 euro. Sumă ce trebuia plătită de cei patru – în cuantum conform ponderii acţiunilor primite – în şase tranşe lunare egale. Contractul mai prevedea o clauză care stipula că, în caz de neplată, acesta să fie considerat nul de drept, acţiunile să se întoarcă în posesia deţinătorului iniţial şi – ATENŢIE! – cesionarii vor fi obligaţi să plătească daune-interese în sumă egală cu valoarea contractului, adică 2.500.000 euro.
În luna decembrie a anului 2008, la numai  trei luni de la încheierea actului de cesiune, Gheorghe Popescu – prin intermediul executorului judecătoresc Ion Iordache - notifică atât S.C.T. Muntenia S.A. cât şi cele patru persoane fizice care au cumpărat acţiunile de rezilierea contractului, datorită neefectuării plăţilor stipulate în acesta.

Curtea de Arbitraj Comercial, ultima „redută”

Din cele patru persoane citate, numai Nicolae Ivănescu a plătit (o parte) din sumele datorate. Aşa încât Gheorghe Popescu a trecut la îndeplinirea ultimei măsuri din cadrul contractului semnat cu patronii de la Muntenia, şi anume chemarea lui Ion Vâlcu, Constantin Popescu şi Valeriu Crăciun – pentru soluţionarea conflictului – în faţa Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I. a României. Acţiunea deschisă de fostul director al Hotelului Muntenia aruncă în aer multe calcule făcute de acţionarii S.C.T. Muntenia, calcule care s-ar putea să iasă şi cu câteva milioane de euro în minus. Vom reveni.
Lucian GHERGUŞ

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea