Senatorul Mircea Cinteză, declarat incompatibil de A.N.I.

Prezent la recentele alegeri din organizaţia Piteşti, senatorul PDL Mircea Cinteză numai ce şi-a citit actul de constatare a incompatibilităţii emis de Agenţia Naţională de Integritate.
Iată cum sună documentul cu pricina: Domnul CINTEZĂ Mircea exercită, în prezent, al doilea mandat consecutiv de Senator în Parlamentul României, conform Hotărârii Senatului României nr. 57/17.12.2004 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi în Senat la data de 28.11.2004 și, respectiv, a Hotărârii Senatului României nr. 68 din 19.12.2008 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 30.11.2008. În perioada 01.04.2005 - 01.09.2005, domnul CINTEZĂ Mircea a exercitat funcţia de Ministru al Sănătății. Începând cu data de 01.11.1997, domnul CINTEZĂ Mircea a deținut funcții de conducere în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București, după cum urmează:
- în perioada 01.11.1997 - 01.04.2005, funcţia de şef al Secției Clinice Medicină Internă III (transformată, ulterior, în Secția Clinică Medicină Internă V);
- în perioada 01.09.2005 - 01.06.2007, funcția de Șef al Secției Clinice Medicină Internă V;
- începând cu data de 01.06.2007 și până în prezent, funcția de Șef al Secției Clinice Cardiologie I.
Potrivit art. 184, alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, funcţia de medic Şef de Secţie este o funcţie de conducere. Acelaşi act normativ defineşte, în art. 165, spitalul ca fiind o unitate sanitară de utilitate publică. Astfel, Spitalul Universitar de Urgență București este o instituție publică în cadrul căreia funcția de șef de secție este o funcție de conducere.
Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de înștiințare a fost îndeplinită la data de 06.12.2010, domnul CINTEZĂ Mircea fiind informat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 88561/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 13.12.2010), despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 06.01.2011, domnul CINTEZĂ Mircea, asistat de apărătorul ales, s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate. Cu această ocazie, domnul CINTEZĂ Mircea a luat cunoștință de conținutul documentelor aflate în dosarul de evaluare.
În urma evaluării declarațiilor de interese, precum și a altor date și informații, au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate, deoarece, în perioada 17.12.2004 - 01.04.2005, respectiv, începând cu data de 01.09.2005 și până în prezent, domnul CINTEZĂ Mircea s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a exercitat simultan demnitatea publică de Senator în cadrul Parlamentului României, precum și funcțiile de conducere de Șef al Secției Clinice Medicină Internă III, Șef al Secției Clinice Medicină Internă V, respectiv, Șef al Secției Clinice de Cardiologie I în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București.
Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 17.01.2010, domnul CINTEZĂ Mircea fiind înștiințat, prin intermediul adresei nr. 2419/G/I.I., despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate și invitat să prezinte un punct de vedere în acest sens. La data de 19.01.2010, cu ocazia prezentării la sediul Agenției Naționale de Integritate, domnul CINTEZĂ Mircea, însoțit de apărătorul ales, a luat la cunoștință despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate.
Având în vedere că și după exprimarea punctului de vedere de către domnul CINTEZĂ Mircea, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către domnul CINTEZĂ Mircea, ca urmare a exercitării simultane a funcției de Senator în Parlamentul României, cât și a funcțiilor de conducere de Șef al Secției Clinice Medicină Internă III, Șef al Secției Clinice Medicină Internă V, respectiv, Șef al Secției Clinice de Cardiologie I în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare.
Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, dreptului la apărare, precum şi prezumţiei dobândirii licite a averii.    L.G.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea