10 sancţiuni aplicate de DSVSA în luna ianuarie

În cursul lunii ianuarie 2011, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş a acţionat, în conformitate cu atribuţiunile şi competenţele proprii, pentru apărarea sănătăţii animalelor, păstrarea identităţii teritoriului judeţului faţă de bolile epizootice, controlul unităţilor care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează produse de origine animală şi nonanimală, precum şi apărarea sănătăţii publice prin consumde alimente de origine animală şi nonanimală.
În perioada menţionată s-a acţionat şi pentru pregătirea misiunii DG (SANCO) FVO 2011/8941 pentru evaluarea implementării normelor de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman (SNCU), care se va desfăşura în comun cu misiunea DG (SANCO) FVO 2011/8950 în domeniul Encefalopatiilor Spongiforme Bovine, în perioada 07-18.02.2011.
SĂNĂTATE ANIMALĂ
S-a întocmit Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2011, program ce a fost transmis tuturor medicilor veterinari de liberă practică de la circumscripţiile sanitar veterinare organizate în toate comunele din judeţ, iar prin consilieri au fost efectuate controale la:
- 4 târguri de animale ;
- 10 ferme porcine;
- 4 ferme păsări;
- 4 cabinete medicale veterinare concesionate;
- 3 incineratoare ecologice.
SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
Au fost evaluate toate unităţile de tăiere animală şi de procesare carne din judeţ (5 abatoare pentru bovine, 7 abatoare pentru porcine, 5 unităţi de procesare carne, unităţi  agreate UE şi una aflată în perioada de tranziţie).
S-au organizat două instruiri cu operatorii din industria alimentară generatoare de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, privind controlul, gestionarea, transportul şi distrugerea acestora.
SIGURANŢA ALIMENTELOR
Activitatea a vizat în special recoltarea de probe conform programului strategic pentru siguranţa alimentelor şi controlul unităţilor de procesare, depozitare şi comercializare a produselor alimentare de origine non animală.
S-au efectuat controale în :
- 17 unităţi de fabricare a produselor de panificaţie, patiserie, cofetărie;
- 18 unităţi de depozitare de produse alimentare;
- 2 unităţi de comerţ de produse alimentare;
- 2 unităţi de prelucrare legume-fructe;
- 3 supermarket-uri;
- 1 unitate de fabricare suc din fructe;
- 4 unităţi de comercializare produse alimentare;
- 4 unităţi de fabricare condimente;
- 1 unitate de fabricare a produselor de morărit;
- 1 farmacie umană;
- 1 depozit de legume-fructe;
- 2 unităţi de fabricare ambalaje de uz alimentar;
- 2 unităţi de comercializare produse de patiserie congelate;
- 1 unitate de îmbuteliere apă minerală.
CONTROALE COMUNE CU ALTE INSTITUŢII ABILITATE
În perioada menţionată s-a efectuat un control tematic împreună cu Poliţia Economică şi Poliţia de ordine publică din municipiul Câmpulung-Muscel, control ce a vizat comercianţii de produse alimentare de origine animală şi non animală din zona de interes turistic din nordul judeţului fiind verificate toate societăţile comerciale şi de alimentaţie publică aflate pe traseul Câmpulung-Muscel până la limita judeţului Argeş şi traseul Podul Dâmboviţei cabana Brusturet.
În urma acestui control au fost depistaţi 4 comercianţi de produse alimentare care nu respectau normele sanitar veterinare şi normele de ordine publică şi disciplina financiară, acestor fiindu-le aplicate sancţiuni contravenţionale conform HG 984/2005 în valoare de 4800 Lei şi conform Legii 12/1990 în valoare de 4000 Lei.
SANCŢIUNI APLICATE
Pentru nerespectare normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în perioada menţionată s-au aplicat un număr de 10 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 6000 lei, faptele ce au constituit contravenţii la normele de igienă sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor fiind următoarele:
- manipularea produselor alimentare în condiţii necorespunzătoare;
- comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare şi fără respectare condiţiilor de igienă;
- nerespectarea normelor ANSVSA privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor alimentare;
-nerespectare normelor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare.
Domeniile de activitate ale unităţilor la care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale provin atât din activitatea de comerţ cu produse alimentare de origine animală şi non animală, activitatea de alimentaţie publică cât şi producătoriparticulari.
Lucian GHERGUŞ

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea