Programul Eurodysee vă spune ceva?

# Dacă nu, staţi liniştiţi. Nu le spune mai nimic nici unor consilieri judeţeni, deşi l-au votat… Curioşi din fire, deşi în ziua de azi nu este un lucru deloc bun şi productiv, am aruncat un ochi peste hotărârile adoptate (unanim, ca de obicei) la ultima şedinţă de Consiliu Judeţean. Şi am ales una la întâmplare, pentru a testa de ce câştigă consilierii judeţeni, indiferent de partidul de provenienţă, câteva mii de lei pe an. Vă prezentăm, mai întâi, hotărârea:
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea cheltuielilor necesare derularii Programului Eurodyssee pe anul 2011 cu prelungire in 2012
Consiliul Judetean Arges;

H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. Se aproba continuarea derularii Programului Eurodyssee in anul 2011 cu prelungire in 2012, prin schimburi de tineri cu regiunile membre ARE.
ART.2. Se aproba bugetul aferent stagiului conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.

Cheltuieli estimate/stagiar

Bursa                1500                 6000                 24000
1 luna                 4 luni                 4 stagiari
Curs lb. romana – 1 luna 3000 12000
Cheltuieli pentru promovarea programului 2000
Cheltuieli pentru cazare (chirie + cheltuieli administrative)=2000/luna x12 luni x 1 apartament = 24000

TOTAL 62000

Anexa la Hotararea nr. 17.27.01.2011
Am luat, efectiv la întâmplare, câţiva consilieri judeţeni din listă şi i-am întrebat:
1.Aveţi idee dacă programul Eurodysse a fost aprobat în sedinţa de consiliu?
2. Care este cheltuiala estimată pentru un stagiar din acest program?

Consilier Molfea Mariusan: Eu ştiu că toate proiectele propuse au fost aprobate.Nu mai ştiu cât costă un stagiar...atunci le-am vazut, le-am citit, acum nu mai ştiu…
Consilier Tuţă Iulieana: Cine sunteţi ? De la Atitudine în Argeş ?... apoi a închis telefonul...
Consilier Manu Constantin Dan: ...păi în ce calitate să aprob eu programul?
R: În calitate de consilier judeţean...
M:... Aaa, au fost toate aprobate, au fost 21 de proiecte, niciunul nu a fost respins, au fost aprobate în unanimitate, iar cheltuiala pentru un stagiar nu a fost propusă...
R: ...ba da, a fost şi a fost şi aprobată...
M: Aaa păi atunci... da, a fost aprobată, dar nu ştiu costul...
Consilier Crişan Marius: Programul a fost aprobat în ultima sedinţă a consiliului. Finanţarea stagiarului se face de către regiunea care-l primeşte, nu mai ştiu exact suma alocată unui stagiar, dar pot verifica în 5 minute şi vă informez. Oricum este vorba de cheltuieli cu bursele şi cheltuieli administrative. Le-am votat. Pot să vă spun repede...
Consilier Postelnicescu Marius: Da, am aprobat cheltuielile necesare derulării progrmului acesta, Eurodysee, în ultima şedinţă de Consiliu. Este avantajos pentru noi oricum, trebuia să aprobăm cheltuielile pentru că şi studenţii noştri s-a bucurat de acelaşi tratament. Şi au fost mai mulţi ai noştri...

Ce mai putem comenta noi? În afară de nota bună pentru ultimii doi consilieri, nimic...

Mădălina STAMA

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea