ANAF Argeș, loc fruntaș pe țară

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș se situează pe locul 4 la nivel național la data de 31.12.2014, realizând în proporție de 110,18% programul de venituri nete comunicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv 2.041,676 milioane lei.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Argeș, ca structură componentă a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a acționat în cursul anului 2014 în vederea punerii în aplicare a măsurilor și a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2012 – 2014 precum și a realizării nivelului maxim al indicatorilor ce cuantifică performanța administrației fiscale.
Rezultatele activității desfășurate în cursul anului 2014 se reflectă în îndeplinirea principalilor indicatori de performanță ce au în vedere activitatea de colectare a veniturilor statului și de inspecție fiscală. Astfel, rezultatele înregistrate corespund obiectivelor stabilite pentru anul 2014.

Comunicarea cu contribuabilii și cu presa locală

Relațiile cu publicul în cadrul instituției  s-au realizat în anul 2014 prin:
a) activitatea de informare permanentă a contribuabililor cu noutățile apărute în legislația de specialitate, respectiv transmiterea a 176 articole informative și comunicate către presa locală, în vederea mediatizării. Urmare acestora, au apărut în cursul anului 2014:
- 356 știri la posturile TV locale
- 214 anunțuri la posturile radio
- 2.690 articole în presa locală scrisă și on-line.

Precizăm că, prin amabilitatea instituțiilor de presă locale, au apărut în presa scrisă și audio-vizuală articole, materiale și știri privind activitatea instituției, îndrumarea contribuabililor în aplicarea legislației fiscale, organizarea de întâlniri cu contribuabilii, chiar și de 3-4 ori într-o săptămână, iar unele publicații au mediatizat chiar zilnic activitatea desfășurată în cadrul instituției.

b) relația directă cu contribuabilii la circa 50 de ghișee, deservite de peste 100 salariați, existente atât la nivel județean cât și teritorial, în cadrul cărora se furnizează informații, se acordă asistență fiscală, se eliberează adeverințe, certificate, caziere fiscale, se depun declarații fiscale, bilanțuri și alte documente obligatorii, se încasează veniturile bugetare, se efectuează plăți, restituiri de impozite, taxe și alte sume.

c) verificarea și soluționarea cererilor, sesizărilor și reclamațiilor primite în cursul perioadei de raportare

Totodată, în anul 2014 au fost înregistrate 2130 de solicitări de informații de interes public la nivelul A.J.F.P. Argeș.

Activitatea de soluționarea a petițiilor
- sold la 31.12.2013: 12 petitii
- primite in cursul anului 2014: 451 petitii
Total de rezolvat 2014: 463 petitii, din care directionate altor institutii (Directia Generala Antifrauda Fiscala, Casa de Asigurari de Sanatate, Casa de Pensii Arges, Biroul Vamal Pitesti, primarii etc.): 53 petiții
Total de rezolvat la nivel de A.J.F.P. Arges: 410 petitii, din care:
-  rezolvate favorabil din punct de vedere al petentului: 253 petitii
-  nefavorabil, neadeverindu-se aspectele mentionate: 157 petitii
Precizăm că toate petițiile rezolvate au fost soluționate în termenul legal prevăzut de art. 8 si 9 din OG 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea