Analiza activităţii de Inspecţie fiscală din cadrul ANAF - DGRFP Ploieşti în trimestrul I 2015 - trimestrul I 2014

# Diferenţe total sume atrase în creştere cu cca 98,65% faţă de aceeaşi perioada din 2014 (persoane juridice + persoane fizice)
Principalul obiectiv al inspecţiei fiscale în trimestrul I 2015 l-a reprezentat intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, activitatea fiind orientată cu precădere către contribuabili cu risc fiscal ridicat pentru administraţia fiscală.
În trimestrul I 2015, inspecţia fiscală din DGRFP Ploiesti a înregistrat creşteri semnificative la principalii indicatori de performanţă, astfel:
• diferenţe total sume atrase (obligatii suplimentare + amenzi + confiscari) – cca 663,838 milioane lei, în creştere cu cca 98,65% faţă de aceeaşi perioada din 2014 (persoane juridice + persoane fizice);
• diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale – cca 662,341 milioane lei, în creştere cu cca 98,88% faţă de aceeaşi perioada din anul 2014 (persoane juridice + persoane fizice);
• valoare prejudicii aferente sesizărilor penale transmise instituţiilor competente ale statului în vederea continuării cercetărilor – cca 439,286 milioane lei, în creştere cu cca 50,47% faţă de aceeaşi perioada din anul 2014  (persoane juridice + persoane fizice);
• valoare măsuri asigurătorii instituite - cca 361,673 milioane lei, în creştere cu cca 61,35% faţă de aceeaşi perioada din anul 2014  (persoane juridice + persoane fizice);
• diminuarea pierderii fiscale – cca 53,847 milioane lei, în creştere cu cca 30,50% faţă de aceeaşi perioada din anul 2014 (persoane juridice);
De asemenea, în ceea ce priveşte valoarea amenzilor contravenţionale aplicate, care în trimestrul I 2015 au fost în sumă totală de cca 1,364 milioane lei, s-a înregistrat o creştere cu cca 18,67% faţă de aceeaşi perioada din anul 2014 (persoane juridice + persoane fizice), iar valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi numerar de cca 0,131 milioane lei este în creştere cu cca 5.823,58% faţă de aceeaşi perioada din anul 2014 (persoane juridice + persoane fizice).
Aceste rezultate au fost posibile printr-o bună organizare a activităţii de inspecţie fiscală la nivel regional/local, respectiv realizarea unei selecţii a contribuabililor pentru control în funcţie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc şi, astfel, o mai bună alocare a resurselor de inspecţie fiscală.
Măsurile întreprinse şi rezultatele deosebite in primul trimestrul al anului 2015 au continuitate şi în perioada urmatoare a anului, în primele trei luni ale acestui an fiind înregistrate, de asemenea, rezultate deosebite şi creşteri semnificative faţă de perioada similară a anului anterior.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea