Inspectorii ITM - amenzi de peste 250.000 de euro într-o singură săptămână

# 14 muncitori la negru găsiți la firmele din Argeș

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 11.01 – 15.01.2016, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 250.693 euro, adică 1.103.050 de lei. Au fost depistate 100 de persoane care lucrau la negru. Dintre aceştia 39 erau din judeţul Brăila şi 14 din Argeş.
În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel naţional s-au aplicat amenzi în valoare de 699.550 de lei din care 479.500 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 4 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 306 angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 403.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 65 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea 23 au fost în Bucureşti. Au fost sancţionaţi 670 de angajatori în domeniu.

Dantes Nicolae BRATU, inspector general: ”Atenţionăm angajatorii că au obligaţia legală să distribuie ceai fierbinte angajaţilor care lucrează expuşi la temperaturi extreme, când termometrul scade sub minus 20 de grade sau în condiţii  de  vânt, care   pot fi  corelate  cu aceste valori. Totodată să acorde pauze  pentru refacerea capacităţii de termoreglare în spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător şi să le asigure echipament individual de protecţie. În situaţia în care angajatorii nu pot asigura aceste condiţii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţilor, vor dispune reducerea  duratei de  lucru în mod corespunzător sau  întreruperea acestuia cu  asigurarea continuităţii la  locurile de muncă.  Pe durata  întreruperii colective a lucrului,  contractele individuale de muncă ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă. Ulterior, vor fi stabilite modalităţile de recuperare a timpului nelucrat. Aceste măsuri minimale de protecţie a sănătăţii salariaţilor trebuie luate dacă temperaturile extreme se   menţin   cel   puţin   două   zile   consecutiv.  În   caz   de   nerespectare   a   prevederilor   legale prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă 99/2000 privind măsurile care pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, sancţiunile pot fi amenzi de la 1.500 la 2.500 lei sau chiar sistarea activităţii companiei până la remedierea deficienţelor constatate.”

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea