Informarea SRI şi raportul Comisiei Senatoriale privind privatizarea Petrom

# Informarea SRI: România a pierdut cam 1 miliard de euro # Trecerea în proprietatea OMV a unor terenuri subevaluate cu minim 2 miliarde euro. Senatorii şi deputaţii din opoziţie sunt forte interesaţi de soarta Arpechimului. Nu spun că nu suntem toţi interesaţi de acest lucru, dar aceşti domni din opoziţie ar trebui să-şi strângă de gât şefii care au făcut privatizarea Petrom în 2004. Acum degeaba mai strigă că nu face nimic guvernul. Ce ar mai putea face în condiţiile actuale, când privatizare a fost făcută în asemenea hal?

Mai jos o să prezentăm doar câteva din concluziile trase de SRI şi de Comisia Senatorială cu privire la privatizarea Petrom. Ţinând cont de faptul că acestă privatizare a fost făcută de PSD, mi-ar plăcea ca domnii politicieni care îşi dau acum cu părerea la ce ar mai trebui făcut, să comenteze aceste concluziile. Îi invit pe toţi cei care strigă acum cu şapte guri că nu se face nimic pentru Arpechim să ne trimită un punct de vedere cu privire la privatizarea Petrom, pe care îl vom publica în întregime.   
Lumeajustitiei.ro pune la dispoziţie Raportul Comisiei senatoriale privind anchetarea privatizarii PETROM şi INFORMAREA SRI numărul 12255 din 8 decembrie 2007 referitoare la acest proces de privatizare al S.N.P. Petrom.
Iată doar câteva concluzii ale acestor rapoarte, iar raportul şi informarea le puteţi citi pe: http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-raportul-comisiei-senatoriale-privind-anchetarea-privatizarii-petrom-a-oglindit-in-2007

România a pierdut cam 1 miliard de euro

Din punct de vedere politic a fost o monedă de schimb pentru aderarea la UE şi o ocazie pentru „băieţii deştepţi” din energie să îngroape afacerile realizate de-a lungul timpului cu Petrom. Din punct de vedere economic, România a pierdut cam 1 miliard de euro prin subevaluarea acţiunilor. Comisia senatorială a ajuns la concluzia că adevărata valoare era de 7 miliarde de dolari. Evaluatorul de la acea vreme ajunsese însă doar la o valoare de 2 miliarde euro. Din punct de vedere social, efectele negative s-au reflectat, spun specialiştii, în preţul gazului natural la consumatorul casnic, care a ajuns sa plătească, după privatizare, de trei ori mai mult.
SRI a menţionat că „stabilirea valorii de piaţă a societăţii naţionale la privatizare - de numai 2,23 miliarde euro – a fost fundamentată pe cifrele/prognozele de pe piaţa de profil de la nivelul lunii mai 2003, fără o actualizare a acestora în perioada premergătoare privatizării – necesară, însă, având în vedere evoluţiile semnificative înregistrate în domeniu pe parcursul anului 2003”.
Conform documentului, calculele la ţiţei nu au mai fost refăcute „astfel încât deşi în anul 2003 tona de tiţei intern s-a vândut cu 169 dolari, pentru perioada 2004-2012 aceasta a fost evaluată la numai 155 dolari SUA”, iar în cazul gazelor naturale, cantitatea de 1000 mc a fost evaluată la un maxim de 75 dolari SUA pentru 2006 si 2007. Ulterior, SC. Petrom S.A. a vândut gazele naturale extrase din zăcămintele autohtone la preţul de 130 dolari SUA/100 mc”
În finalul informării către Comisia senatorială, SRI subliniază că a semnalat disfuncţii, riscuri si vulnerabilităţi” pe tot parcursul etapelor de privatizare ale Petrom. Începând cu anul 1998, au fost peste 400 de informări până la data privatizării, si 136 de informări în perioada 2002-2004.

„Angajamentul de despăgubire privind Mediul” obligă statul să achite 363 milioane euro către OMV

Raportul Comisiei senatoriale evidenţia şi aspecte mai puţin cunoscute cum ar fi despăgubirile la care s-a obligat Statul Român faţă de cumpărător!
„Prin acest angajament, Statul Român este obligat ca pe o perioadă de 15 ani să despăgubească în totalitate cumprătorul pentru orice pretenţii în legătură cu poluarea anterioară a mediului, iar pe o perioada de 30 de ani să despăgubească cumpărătorul în totalitate pentru orice pretenţii în legătură cu abandonarea şi scoaterea din funcţiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care aşteaptă să fie abandonate. Statul român işi asumă responsabilităţi şi eventuale cheltuieli de remediere şi/sau despăgubiri fără o limită valorică în măsura în care sunt pretinse de către terţi sau autorităţi de mediu ca efect al poluării istorice. De remarcat că aceste responsabilitati s-au asumat fără a avea date concrete cu privire la volumul acestor lucrări şi mai ales a costurilor aferente, care pot fi nelimitate. La data elaborării prezentului RAPORT, din informaţiile pe care le deţinem, Compania Petrom-OMV a înregistrat obligaţia statului român de a achita suma de 363 milioane euro, pentru lucrările de mediu deja realizate”.

Trecerea în proprietatea OMV a unor terenuri subevaluate cu minim 2 miliarde euro

Un alt episod interesant din Raport priveşte situaţia terenurilor PETROM aflate în clarificare la data privatizării, senatorii concluzionând ca acestea, în marea lor majoritate, „sunt situate în mediul urban unde dinamica preţurilor cunoaşte o creştere exponenţială, în mod cert se va înregistra o diferenţă semnificativă, între valoarea reală de piaţă şi preţul prevăzut în contractul de privatizare”. În opinia comisiei, aceste prevederi care au obligat Statul Român la vânzarea acţiunilor rezultate ca urmare a majorării capitalului social cu terenurile aferente au reprezentat în fapt „TRECEREA ÎN PROPRIETATEA COMPANIEI A UNOR TERENURI SUBEVALUATE”. De aici, calculând doar cu o diferenţă de doar 100 euro metrul pătrat a ieşit o sumă frumuşică: 2 miliarde de euro la 2000 de hectare ale Petrom la data privatizării care s-au evaporat prin simplele prevederi sus menţionate!

Anularea de către Guvern a datoriilor acumulate de SNP PETROM SA reprezintă facilităţi acordate excesiv cumpărătorului OMV

Scenariul de bază pentru Valoare Companiei a condus la o valoare a compaiei între 1,4 şi 1,8 miliarde dolari. Valoarea capitalului propriu se situează în intervalul 1 şi 1,4 miliarde dolari, după o ajustare cu 260 milioane dolari pentru datoria netă purtătoare de dobândă estimată, cu 46 milioane dolari pentru dividente restante, cu 30 milioane dolari pentru obligaţii legate de titlurile de proprietate asupra terenurilor şi cu 40 milioane de dolari pentru obligaţii referitoare la închiderea unor sonde. Anularea datoriilor acumulate de SNP PETROM SA, de către guvern, stipulată în contractul de privatizare, în care valoarea de piaţă a Companiei a fost ajustată cu aceste datorii, reprezintă facilităţi acordate excesiv cumpărătorului OMV şi a periclitat transparenţa procesului de privatizare, întrucât ceilalţi investitori nu au cunoscut aceste clause suplimentare de anulare a datoriilor.  CONCLUZIE: „Cum valoarea Companiei SNP Petrom S.A. a fost estimată tinându-se cont şi de datoriile acumulate, anularea ulterioară a acestora de către Guvern, prin contractul pe privatizare, fără a modifica preţul de ofertă, reprezintă prejudiciu adus statului roman”! L.C.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea