Argeşul nu are un potenţial agricol maxim, dar are o agricultură bine structurată şi dezvoltată

În judeţul Argeş, începând de la lansare, Programul Sapard a avut o evoluţie pozitivă. Dacă în primii ani de implementare a programului existau câteva proiecte depuse, începând cu anii 2005 – 2007 s-a depus un număr foarte mare de proiecte, având în vedere potenţialul agricol, turistic şi industrial al judeţului. În total, aferent măsurilor cuprinse în programul Sapard, în judeţul nostru au fost finanţate 117 proiecte în valoare de 63.600.000 de euro. Despre acest lucru, dar şi despre starea agriculturii din Argeş, am stat de vorbă cu Marius Jurubiţă, directorul adjunct al Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Argeş.

Cum stă judeţul Argeş la capitolul dezvoltare rurală?
- Ca dezvoltare rurală, prin proiectele finanţate prin programul Sapard, ne-am situat în prima treime ca absorbţie de fonduri europene. Tot printre primele judeţe, după Suceava, Alba şi Braşov, ne situăm şi ca număr de pensiuni, deşi nu suntem foarte dezvoltaţi din punct de vedere turistic. Prin Sapard s-au finanţat 12 ferme de creştere a porcilor, majoritatea deja funcţionează şi livrează, ceea ce este foarte bine. În concluzie, pot să vă spun că avem o dezvoltare armonioasă a agriculturii. Argeşul nu are un potenţial agricol maxim, dar are o agricultură bine structurată şi dezvoltată. Judeţul nostru era recunoscut ca una dintre cele mai mari suprafeţe pomicole, dar din păcate avem foarte puţine proiecte depuse pe pomicultură. Le putem număra pe degetele de la o mână. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi la capitolul viticultură.
Ce implică Programul Naţional de Dezvoltare Rurală?
- România, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) vizează o serie de obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare. Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Argeş a primit în perioada martie 2008 – mai 2010, 443 de proiecte pentru finanţare prin PNDR aferente tuturor măsurilor lansate până în prezent.
Care măsură a însumat cele mai multe proiecte depuse de argeşeni?
- Aşa cum era de aşteptat având în vedere potenţialul agricol al judeţului Argeş în special pentru zona de sud, pe măsura 21 „Modernizarea exploataţiilor agricole” au fost depuse cele mai multe proiecte, 92 la număr, şi au fost contractate 27 de proiecte în valoare totală eligibilă de 50.742.921 lei. Un interes deosebit a fost manifestat de argeşeni şi pentru celelalte măsuri de finanţare, şi anume pentru măsurile 123, 312, 313, 322, 112, 125 şi 431.
Ce presupun aceste măsuri şi câte proiecte aţi primit pentru fiecare dintre acestea?
- Pe măsura 112 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” am primit 19 proiecte, din care au fost contractate 16 în valoare totală de 105.404.279 lei. Pe măsura 123 XS 13/2008 „Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole” am primit şase proiecte, din care toate au fost contractate, valoarea totală fiind de 29.974.281 lei. Pe măsura 123 XS 28/2008 „Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase” am primit cinci proiecte din care au fost contractate cinci în valoare totală de 11.555.292 lei. Măsura 312 „Sprijin pentru microîntreprinderi” – 63 de proiecte, din care au fost contractate 23 în valoare totală de 15.417.114 lei. Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” – 55 de proiecte, din care au fost contractate 32 în valoare totală de 42.340.319 lei, 12 proiecte fiind încă în evaluare. Măsura 322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor” – 112 proiecte, din care au fost contractate cinci în valoare de 44.533.872 lei, 58 fiind încă în evaluare. Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” 73 de proiecte, din care au fost contractate 42 în valoare totală de 3.673.573 lei. Măsura 125 „Îmbunătăţirea infrastructurii agricole şi silvice” 13 proiecte, acestea fiind în etapele de evaluare. Măsura 431 „Leader” cinci proiecte, din care au fost contractate cinci în valoare totală de 1.166.512 lei.
Prin urmare, câte proiecte s-au primit la OJPDRP Argeş şi care este valoare totală a celor contractate?
- În total au fost depuse la sediul OJPDRP Argeş 443 de proiecte conforme, din care au fost contractate 161 în valoare totală de 304.808.073 lei, iar 83 sunt încă în evaluare. Acestei valori totale îi corespunde o valoare nerambursabilă de 182.535.765 lei, reprezentând o pondere medie de 60%. Din valoarea nerambursabilă contractată aferentă proiectelor depuse a fost plătită până în acest moment suma de aproximativ 38.000.000 de lei. Calendarul sesiunilor şi al alocării indicative al măsurilor pentru anul 2010 cuprinde nouă măsuri de finanţare şi 12 sesiuni aferente acestora. Pentru două din acestea a fost lansată deja câte o sesiune în prima parte a anului.
În ce măsură sunt sprijiniţi tinerii care doresc să-şi deschidă o afacere în  mediul rural?
Măsura 312, „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” se adresează tuturor tinerilor care au vârsta de până în 40 de ani şi doresc să înceapă o afacere în mediul rural. Valoarea maximă a proiectului este de 300.000 de euro, iar partea de cofinanţare este de 70%. Pentru această măsură avem o singură sesiune în acest an, care va începe pe 14 iunie şi se va încheia pe 15 iulie, cu alocare financiară de 95,8 milioane de euro. Îi sfătuiesc pe toţi tinerii să se grăbească în întocmirea proiectelor şi să le depună în termen. Măsura vizează şi femeile, indiferent de vârstă, întrucât dorim să încurajăm reprezentantele sexului frumos să devină manageri într-o mai mare proporţie decât este în prezent. Această măsură vizează crearea şi dezvoltarea de afaceri, altele decât cele bazate pe agricultură, şi anume ateliere meşteşugăreşti, saloane de coafură, papetării, frizerii, cabinete stomatologice, etc...
ANDREEA BOTEANU

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea