Trei primării din Argeș vor beneficia de servicii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat două proceduri de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 149 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Printre acestea se numără și trei comune din județul Argeș.
ANCPI a publicat în data de 17 și 19 aprilie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul - “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în șapte unități administrativ-teritoriale” și anunțul - “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în 142 de unități administrativ-teritoriale”.
Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.
Achizițiile se desfășoară pe loturi, astfel: șapte unități administrativ-teritoriale împărțite în patru loturi cu o suprafață totală estimată de 136.984 de hectare; 142 de unități administrativ-teritoriale împărțite în 142 de loturi cu o suprafață totală estimată de 1.138.128 de hectare.
Cele două proceduri vor fi finalizate cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valorile estimate sunt: 17.670.936 de lei fără TVA pentru cele șapte UAT-uri și 146.818.512 de lei (fără TVA) pentru cele 142 de UAT-uri. Termenele limită pentru depunerea ofertelor sunt 10.06.2019 și 03.06.2019.
Unitățile administrativ-teritoriale din județul Argeș pentru care au fost inițiate procedurile de atribuire sunt Rucăr, Lerești și Sălătrucu.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea