Primăriei Pitești i-a trecut glonțul pe la ureche!

# Proces cu miză de peste 3.860.000 lei câștigat de edili. Deocamdată!...

Toamnă de foc pentru Primăria Pitești. Fricțiuni politice, uniunea la vârf dintre PSD și PNL care a îngrozit unii politicieni locali. Un viceprimar – Gelu Tofan – urmărit penal. Și, mai nou, un glonț de calibru mare – 3.860.000 lei mărime – care era să nimerească instituția.

Hotel ultracentral pe un teren mai mic de 300 m.p.

Ce s-a întâmplat? Ei bine, o cunoscută firmă din Pitești a întocmit documentație pentru construirea unui hotel. Doar că hotelul era prevăzut pentru a fi ridicat pe strada Ana Ipătescu, una din cele mai aglomerate străzi din oraș, cu sens unic, cu probleme de trafic. Terenul de care dispune firma este de sub 300 metri pătrați, spațiu în care ar fi trebuit să existe

un S+P+3, cu locuri de parcare atât subterane cât și la nivelul solului, spații verzi etc. Zona – una specială, atât din punct de vedere al celor enunțate mai sus cât și pentru faptul că se află în vecinătatea unui monument istoric, dar și foarte aproape de un bloc construit în anii 60.

 

Specialiștii din cadrul Primăriei  au eliberat Certificatul de Urbanism pentru ridicarea construcției, cu mențiunea că, pentru a se emite Autorizația de Construcție, trebuie depus un Plan Urbanistic de Detaliu, iar acesta trebuie aprobat. Lucru care nu s-a mai întâmplat. Firma, care se baza pe fonduri  nerambursabile pentru ridicarea construcției, a ratat finanțarea și, ulterior, a dat în judecată Primăria Pitești. Pe care a dorit să o oblige atât la finalizarea documentației, cât și la plata sumei ratate din dosarul de finanțare

Etape care au dus la căderea proiectului

Primul Certificat de Urbanism a fost eliberat în 2017.  Ulterior, constructorului i s-au cerut mai multe modificări ale proiectului. A urmat o zi cu ghinion: la 13.11.2018, documentația a primit aviz negativ, deoarece nu se asigura acces oportun către imobile în raport cu traficul existent pe o stradă cu sens unic, totodată propunându-se respingerea documentației urbanistice, cu aceleași argumente menționate anterior, subsolul propus foarte apropiat de limita proprietății (3-14 cm), spațiu verde fără respectarea minimului legal.

Judecătorii chiar au reținut că ”a fost discutată și analizată documentația de urbanism a reclamantei în numeroase ședințe, fiind evident că avea cunoștință de toate obiecțiunile și lămuririle cerute de comisie. De altfel, pentru ședința din 31.01.2019, reclamanta a depus o variantă nouă de PUD despre care s-a reținut că nu a fost corelată cu planșele desenate și volumetria propusă.”

De asemenea, remarcă instanța de judecată, în cuprinsul întregii acțiuni, reclamanta face vorbire doar de certificatul de urbanism nr.1497/2017, deși ulterior, ea însăși a solicitat înainte de împlinirea termenului de un an și a și obținut eliberarea altor certificate de urbanism.

Susținerea că nu i-a fost soluționată cererea de eliberare a autorizației de construire, este vădit neîntemeiată câtă vreme i s-a comunicat avizul nr.5/12.02.2019 al C.T.A.T.U și avizul cu același număr al arhitectului șef, însă emis la 23.09.2019. Mai mult, în acest aviz i se precizează clar că se impune refacerea documentației. Susținerea expertului cum că este nelegală prevederea inițierii unui PUD în baza RLU al PUZ, nu poate fi primită de instanță. În primul rând excede atribuțiilor unui specialist în construcții și urbanism și în al doilea rând, verificarea legalității/nelegalității este de competența instanței de judecată.

Aceasta cu atât mai mult cu cât nu s-a invocat de către reclamantă excepția de nelegalitate, iar pârâta nu a impus modificarea destinației sau folosinței terenului, motivul pentru care s-a solicitat efectuarea PUD-ului fiind altul.

Rolul PUD este menționat chiar de către expert, atunci când a redat art.48 din legea 350/2001, iar C.T.A.T.U a indicat clar care sunt aspectele care impun necesitatea întocmirii de către reclamantă a PUD: modalități de acces auto și pietonal, parcare amenajată, sub sol propus foarte apropiat de limitele terenului, spațiu verde fără respectarea HGR 525/1996.

Finanțare de 3.860.000 lei pierdută

Constatând că este eligibilă pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 — îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. — Sprijinul creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltare a serviciilor, Reclamantul  a formulat cerere de finanțare în vederea edificării unei clădiri cu destinația de hotel, pe terenul menționat mai sus.

În paralel cu demersurile efectuate pentru obținerea autorizației de construire reclamanta a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia o cerere pentru obținerea finanțării nerambursabile în cuantum de 3.860.547 lei. Această cerere a fost însoțită de documentația prevăzută de programul operațional, documentație care a fost completată la solicitarea Agenției în termenul prevăzut pentru evaluarea proiectului.

În urma evaluării documentației transmise, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a comunicat că cererea a fost admisă în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, fiind ulterior declarată admisibilă.

Ulterior, solicitantului i s-a comunicat că, întrucât proiectul „a obținut peste 50 puncte, încadrându-se în alocarea bugetară regională, acesta este admis și va putea fi direct contractat.  Pentru faza precontractuală i s-au cerut documente suplimentare, printre care și autorizația de construire. Ca urmare,  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a emis la data de 20.11.2018 decizia de revocare a cererii de finanțare. Motivul revocării constă în nedepunerea autorizației de construire în termen de 90 de zile.

Sfârșit.  Tribunalul Argeș a respins acțiunea!

Judecătorii Tribunalului Argeș au arătat că ”atâta vreme nu sunt îndeplinite toate condițiile prev.de lege, nu se reține refuzul nejustificat al pârâților de a emite autorizație de construire, dimpotrivă aceștia având chiar obligația de a nu emite actul dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele legii, respectiv depuse toate documentele necesare. În ce privește capătul de cerere referitor la despăgubiri materiale, câtă vreme nu sunt îndeplinite condițiile pentru atragerea răspunderii civile delictuale, nu este admisibil”.

Astfel, faptul că s-a emis decizie de revocare a cererii de finanțare depusă la ADR SUD MUNTENIA, nu poate fi imputat pârâților. Reclamanta este cea care a formulat cererea înainte de a obține autorizația de construire, asumându-și astfel riscul de a nu putea depune la termenele stabilite toată documentația solicitată. În acest fel, nu se face dovada săvârșirii faptei ilicite de către pârâți.

 

Pe data de 16 decembrie, firma ce intenționa să construiască hotelul a atacat, la Curtea de Apel Pitești, decizia luată de judecătorii Tribunalului Argeș. La închiderea ediției nu se stabilise, încă, un prim termen.


Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea